Iskolatörténet 1986 - 2015

Az 1985-2004 közötti időszakban elsősorban a szakmai és az idegen nyelvi képzés fejlesztése, megújítása jellemezte iskolánkat. A 80-as évek második felében az új gazdasági kihívásoknak megfelelően külkereskedelmi ügyintéző, számviteli ügyintéző, felsőfokú külkereskedelmi áruforgalmi és nemzetközi szállítmányozási képzés indult. 

  

A következő évtizedben pedig bevezettük a felsőfokú áruforgalmi és devizagazdálkodási, valamint a banki ügyintéző, majd a felsőfokú külkereskedelmi üzletkötő, a külkereskedelmi vállalkozási ügyintéző, a vámügyintéző, a felsőfokú menedzsertitkár, az EU szakreferens és a nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzserképzést. 1997-től diákjaink hosztesz- és idegenvezető-tanfolyamot is végezhetnek az iskolában.

  

1992-ben a Hunfalvyban is elindult a Junior Achievement program, mely a tanulók vállalkozói készségeinek fejlesztését szolgálta. A szakképzés területén elért eredményeink elismeréseként Kádár Béla külgazdasági miniszter 1993-ban a „Külgazdasági Szakoktatásért” vándorserleget adományozta iskolánknak, melyet a következő években még kétszer nyertünk el, így a serleg végleg hozzánk került.

  

Az idegen nyelvek tanítása terén ebben a korszakban a legjelentősebb változást a két tanítási nyelvű oktatás bevezetése jelentette 1987-ben német, 1990-ben angol, majd 1998-ban francia nyelvből. Nemzetközi kapcsolatainkat erősítették a diákcserék – köztük a bad neustadti, csíkszeredai és dijoni partneriskolákkal -, valamint két nyertes Leonardo-pályázatunk. Utóbbiakban belga, francia, holland, lengyel, német és svéd intézményekkel működtünk együtt, és a közös munkában a tantestület számos tagja vett részt. Diákjaink nyelvtudásukat tanórán kívüli rendezvényeken is bizonyíthatták, 1995-ben például nyelvi napokat rendeztünk, amelyekre meghívtuk az angol, a francia, a japán, a német és az orosz nagykövetet. Az új évezredben tovább öregbítette az iskola hírnevét, hogy akkreditált TELC és KIT nyelvvizsgahely lettünk, 2004-ben pedig sikerrel szerepeltünk az Oktatási Minisztérium Világ-nyelv pályázatán, és elnyertük az Európai Nyelvi Díjat.

  

Mindeközben megkezdte működését az Iskolatanács, az iskolával együttműködő cégek, a szülők és a tantestület képviselőinek érdekegyeztető fóruma. A 90-es években megalakult a Hunfalvy saját kiadója és nyomdája, és rendszeresen képernyőre került a Hunfalvy-híradó, 2000-ben már az 50. adás. Irodalmi Színpadunk évről évre nagy sikerrel mutatta be előadásait: sokaknak életre szóló élmény maradt az István a király vagy a Godspell, melyért nívódíjban részesültek színjátszóink. 1999-ben vezettük be a 9. osztályosok drámavizsgáját, amely azóta az iskolai hagyományok részévé vált. Ugyancsak a 90-es években szerveztük az első gólyatábort a Búbánatvölgyben. A folyamatos megújulás és a környezetünk elvárásainak való megfelelés jegyében 2001-ben elindítottuk a Comenius I. minőségfejlesztési programot, 2003-ban pedig beléptünk az Európai Innovatív Iskolahálózatba. Magyarország EU-csatlakozásának alkalmából több hetes vetélkedősorozaton vettek részt osztályaink.

  

Ahogy az iskola működése egyre sokrétűbbé vált, bővíteni kellett az épületet is. Az átalakított tetőtérben 1987-ben kezdődött el a tanítás, majd 1996 októberében ünnepélyesen felavattuk az új épületszárnyat, benne a tornacsarnokot és a tanirodát. 1999-ben a régi épületrész visszakapta korábbi díszét, a tornyot. Az 1985 és 2004 közötti húsz évben a tantestület tagjainak munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, eredményeinkért a főváros 2003-ban a Pro Scholis Urbis díjat adományozta az iskolának.