Kérdések - válaszok

  

Miben változik a szakképzés új rendszere a régihez képest?

   

A szakképzési rendszer jelentősen átalakul, racionálisabb, rugalmasabb lesz. Alapvető változást jelent, hogy a választható szakmák száma 2020. szeptember 1-jétől csökken, 174 alapszakma közül választhatnak a diákok. Az új szakképzési rendszerben az alapszakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető, a hároméves szakképző iskolában a tanuló a képzés végén szakképzettséget szerez.

 

2020 szeptemberétől a szakgimnáziumokból öt éves technikumok lesznek, a szakmákra specializálódott szakközépiskolák pedig szakképző iskolák, amelyekben a képzési idő továbbra is három év. A technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben a széles alapozású ágazati ismereteket sajátítják el a tanulók, majd ágazati alapozó vizsgát tesznek. A 9. évfolyam végén, illetve a technikumban a 10. évfolyam végén ágazaton belül szakmát választanak és már a duális képzésben folytatják tanulmányaikat. A felnőttek számára az iskolarendszerben a második szakma elsajátítása is ingyenes, a képzési idő lerövidül.

  

Hol lehet tájékozódni az alapszakmákról? Mit nevezünk alapszakmának?

  

Az alapszakmákról az IKK honlapján megtalálható kiadványból tájékozódhatnak. A tájékoztató füzet tartalmazza az összes alapszakmát és azok részletes leírását. Az alapszakma szakképzési kategória, ami olyan szakképzettség megszerzésére irányul, amit a tanuló iskolarendszerű oktatásban sajátíthat el. Az alapszakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető, a hároméves szakképző iskolában a tanuló a képzés végén az alapszakmával szakképzettséget szerez.

  

Mi az a Szakképzés 4.0?

   

Szakképzés 4.0 a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája. Az Ipar 4.0 stratégia meghatározza, hogy a gazdaságban mely fejlesztési területeken kell előrelépést elérni és ehhez hangolják a szakképzést. A Szakképzés 4.0 tartalmazza mindazon törekvéseket, amelyek a szakképzés megerősítését, ezzel a gazdaság igényeinek keresletvezérelt kielégítését szolgálják. A magyar gazdaság versenyképességének egyik kulcsa a minőségi szakemberképzés. Az osztrák és német minta alapján kidolgozott stratégia alapelve, hogy a piaci szereplőkkel szövetségben, a kamarák és a munkaerőpiaci szereplők kezdeményezésére gyakorlatiasabbá és vonzóbbá tegye a szakképzést. A stratégia célja, hogy minden magyar fiatal úgy kerüljön ki az iskolarendszerből, hogy az alapkompetenciákon túl rendelkezzen olyan készségekkel és kompetenciákkal, amelyek megalapozzák a gazdaság által igényelt képzettség elsajátítását és az egész életen át tartó tanulást.

  

Mit jelent az ágazati alapozó képzés?

Az ágazati alapozó képzés a szakképzés új rendszerében jelenik meg. Az adott ágazathoz tartozó alapszakmák tekintetében a technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben széles körű ágazati alapismeretekre tesznek szert a tanulók, amelyet ágazati alapvizsga zár le. Ez jogosulttá teszi a tanulót a duális képzésbe való belépésre. A közös alapozás átjárhatósági lehetőséget biztosít szükség esetén a technikum és a szakképző iskola között. Több műszaki ágazat tekintetében közös műszaki alapozás valósul meg, amely szabadságot biztosít a tanuló számára a sikeres szakmaválasztásban. A konkrét szakmát technikumban a 10. évfolyamon, szakképző iskolában a 9. évfolyamon választja ki a tanuló.

  

Mikor kell letenni az ágazati alapozó vizsgát, ez mire jogosít fel?

Az ágazati alapozó vizsga a szakképzés új rendszerében jelenik meg. Az adott ágazathoz tartozó alapszakmák tekintetében széles alapozású ismeretekre tesznek szert a tanulók a technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben, amelyet ágazati alapvizsga zár le, amely jogosulttá teszi a tanulót a duális képzésbe való belépésre.

  

Hogyan  lehet bekapcsolódni újra a szakképzésbe abban az esetben, ha valaki egy szakmát szeretne tanulni?

Az új szakképzési rendszer nagyobb rugalmasságot és átjárhatóságot biztosít a munkaerőpiacról az iskolarendszerbe, így felnőttként is lehetőség van az első és második szakma ingyenes megszerzésére. A felnőttek képzése általában esti képzés formájában, csökkentett időtartamban történik.

   

További kérdések, válaszok