Erősségeink

Nyelvi képzésünk

Öt nyelvet tanítunk, ebből hármat - angol, német, francia - a két tanítási nyelvű oktatás keretében is, a japán és orosz nyelvoktatásunk pedig speciális. Az előző tanévben 139 végzős diákunk 151(!) darab nyelvvizsgát szerzett, zömében felsőfokú C típusút.

Szakmai képzésünk

Iskolánkban a magas szintű nyelvi és közismereti képzés mellett közgazdasági szakmai képzés folyik. A diákok az első két évben a gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatásban vesznek részt. Gazdasági és jogi alapismereteket, vállalkozások működtetésének alapismereteit, kommunikációt, munkavállalói ismereteket tanulnak. A 10 évfolyam első félévében saját vállalkozást alapítanak, és azon keresztül ismerkednek meg a gazdasági alapfogalmakkal, a munka világával.

Nemzetközi kapcsolataink

15 európai ország 20 középiskolájával ápolunk nemzetközi kapcsolatot: vagy valamilyen EU-s pályázat keretében dolgozunk együtt vagy akár évtizedes testvériskolai keretben utaznak diákjaink minden tanévben a külföldi iskolába.