PONTY AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY

A Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépiskola, mint alapító, alapító okirattal önálló jogi személyként működő művelődési, oktatási alapítványt hozott létre:

 -  tekintetbe véve a középfokú szakoktatás területén tevékenykedő oktatók kellő anyagi megbecsülésének korlátait,

 -  felismerve a humán erőforrások gyarapításának szükségességét,

 -  attól a tartós közérdekű céltól vezérelve, hogy tőle telhetően előmozdítsa a középiskolai oktatásban részt vevő személyzet és hallgatóság szakmai színvonalának emelését.

  

Az alapítvány neve:    „PONTY AKADÉMIA” ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány székhelye:   1011 Budapest, Ponty u. 3.  

  

Az alapítvány célja, hogy a középiskolai oktatásban részt vevők szakmai továbbképzésének anyagi lehetőségeit bővítse, ösztönözzön az önképzésre és az oktatási színvonal állandó emelésére, lehetőséget teremtsen új, korszerű képzési formák meghonosítására. 

    

A fenti cél érdekében különösen:   

- honorálja az oktatói és oktatásszervezői tevékenységet,

- ösztöndíjban részesíti az oktatókat,

- hozzájárul a képzés tárgyi feltételeinek javításához.