Nyugdíjas tanáraink

Baranyai István


angol nyelv 

Blank Péter

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
2016-ban vonult nyugdíjba

Ádámné Pittmann Katalin

Dedinszkyné Szilágyi Erzsébet

Ecseki Kálmánné

Gyura Béláné

Horváth Katalin


matematika

Reguliné Gyura Magdolna

Szabó Judit

Ugrai Ivánné