Iskolatörténet 1965 - 1985

Az 1965-85 közötti kádári időszak tartalmi és formai szempontból az 1945-50 közötti oktatásügyi reformok talaján állt. Az ekkor kialakított rendszer kiegészítésére a tárgyalt korszakon belül kétszer került sor, 1972-ben és 1985-ben.

  

Az 1964-65-ös tanévben a középfokú technikusképzés  megszűntével megindult a Hunfalvy első szakközépiskolai osztálya, melyben már a gimnáziumi szintet megközelítő műveltséggel rendelkező szakembereket képeztek.

  

Az 1970-es évek több szempontból is fordulópontot jelentett az iskola életében: egyrészt a képzési rendszerben és formában történt jelentős változás. Ebben az évtizedben bővült ki jelentősen a képzési paletta, jelentek meg a külkereskedelmi osztályok a hagyományos ügyviteliek mellett. A képzés során egyre nagyobb szerepet kapott a szakmai gyakorlati képzés és a korszerű technikai eszközök használata (ügyviteli géptermek, nyelvi laborok). Szintén erre az évtizedre esett a tanárok szakmai munkaközösségeinek létrehozása, ami jelentős mértékben formálta át a követelmény-, értékelési rendszert, az oktatási-nevelési módszereket. 

  

A hetvenes években pályáját kezdő tanári karnak és az iskola 1975-ben kinevezett igazgatójának, Bernáth Lászlónénak elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a 80-as évek végére a Hunfalvy az ország legjobb szakközépiskolái közé emelkedett.

  

Még ugyanennek az évtizednek a közepére (1975-77) esett az iskola átépítése, melynek során a tanítás a Jurányi utcai Hámán Kató Szakközépiskolában folyt. Az átépítés után nyerte el az iskola „régi épülettömbje” mai arculatát.

  

A 80-as évek elejére esett az 5+1-es oktatás (a 6 napos iskola) lassú leépítése, megszűntetése.

Ugyanekkor jelentek meg az iskola épületében az első számítógépek és a szaktárgyi fakultációs órák.

  

Az iskola 1984-85-ben ünnepelte alapításának 100. évét az Operett Színházban.

  

E tanév végére esett a XX. század második felének legjelentősebb oktatáspolitikai reformja, az 1985-ös oktatási törvény, mely mind a tananyagban, mind az indítható képzések tekintetében komoly változást jelentett, hiszen ezután indulhatott meg a Hunfalvyban a két tannyelvű oktatás.