Az iskola épülete

"Ismerjük fel magunk is, hogy mink van és mink lehetne, ápoljuk, növeljük, fejlesszük gonddal, szeretettel, tudással ..." (Hegedüs Ármin)

A főváros 1895-ben döntött, hogy önálló iskolát épít, a 600 négyszögölnyi telket  a következő évben vásárolták meg a kapucinus rend kertjéből. 1898. szeptember 12-én kezdték meg az épület alapozását Hegedüs Ármin mérnök vezetésével, és ugyanazon év december 15-én az épület már tető alatt volt! Ebben az új épületben az első tanévnyitó 1899. szeptember 1-én volt.

  

          

  

 Hegedüs Ármin székesfővárosi mérnök elkészíti a terveket, az ő szavai álljanak itt:

„…nehéz probléma nyerte megoldását a II. ker. Ponty és Szalag utcák sarkán (ma I. ker.) lévő kereskedelmi és elemi iskolánál. Miután e környéken más alkalmas telek iskola céljára megszerezhető nem volt, a hatóság kénytelen volt a kapucinus szerzettől a rendház telkének hátsó részét megvásárolni. Ez a telek mindennel, ami az építészt kétségbe ejtheti, meg volt átkozva. A saroktól a Ponty utca irányában a telek határvonaláig 5,84 m eséssel, a Szalag utca irányában 4,74 m eséssel bírt.

  Viszont az épület udvarát helyenként 2-3 m-rel kellett feltölteni, és a rendház udvara felé négy méter magas, alul két m vastag téglatámfallal ellátni. A hegyoldal sziklái, amelyeket le kellett vésni, régi elhagyott kutak, amelyekben a munkások török kincseket kerestek, de ahelyett a kútnak a fenekét sem lelték meg, s amelyeket végre is betonnal kellett betölteni, más helyen cölöpökkel kellett kiverni, mind hozzá járultak ezen telek alkalmatlan voltához. A Szalag utca, amelynek egész hosszát foglalja el az iskolaépület, összevissza alig négy öl széles. Ha ez utcában felépülnek a jelenleg még földszintes házikók a megengedett két emeletre – vajmi kevés napvilág jutott volna a tantermeknek. Itt tehát megfordítottuk a házat. A Szalag utcai homlokzat egész hosszát az iskolai folyosó foglalja el, míg a tantermek mind hátra az udvar, illetve a szabad Duna felé tekintenek."

  

1934-ben az 50 éves évfordulókor Hóman Bálint Közoktatásügyi Miniszter kezéből vehetett át dicsérő oklevelet Stróbel Ernő igazgató. Az egyre népszerűbbe váló oktatási intézmény folyamatosan bővült ezután. Az épületben működő elemi iskolától termeket kaptak és építkezések is történtek. A második világháború amellett, hogy szétzúzta az iskolát, súlyosan megrongálta az épületet is. A jobbító szándék és igyekezete azonban az első lehető pillanattól az újrakezdésen fáradozott. A szertárak, a könyvtárak állományának pótlása, a "tüzelőadományok" lehetővé tették az oktatást. 

  
Az ötvenes évek első felében név-, profil- és irányváltások voltak átmenetileg, de az épület renoválására, felújítására sor kerülhetett. 1959-ben a 75 éves jubileumot megújult intézményben ünnepelhették elődeink.

  
1975 a nagy rekonstrukció kezdetét is jelentette. Két évre a Jurányi utcai, akkori Hámán Kató Közgazdasági iskolába költöztünk át. 1977-ben modernizált, új tornacsarnokkal, szaktantermekkel rendelkező épületbe költözhettünk vissza. 1983-ban a nagy Tornasátor készült el. 1986-ban az iskolaépület a Tetőtérrel bővült.

  
1996-ban új épületszárnnyal bővült iskolánk, ahol 100 négyzetméteres taniroda, szaktantermek, számítógépes termek és tornaterem van.

   

Fotóalbum az iskola épületéről  

Fotóalbum (Pinterest) az iskola környékéről anno