Egy 130 éves iskola és hagyományai

A dualizmus gazdasági élete és oktatáspolitikai gondolkodása hozta létre a Hunfalvy felsőkereskedelmi szakiskolát 1884-ben. Az alapítók szándéka az volt, hogy a budai polgárok gyermekei számára színvonalas szakképzést adjanak. 

  "A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy oly ifjaknak kik a kereskedői pályára készülnek a nélkülözhetetlen általános műveltséget megadja s őket a jövendő pályájukon szükséges szakismeretekkel ellássa"
(1884.  Felső Kereskedelmi Iskolák kir. Főigazgatósága)


A szakma mellett érettségit is adott az iskola, amely abban a korban egyáltalán nem volt általános, de biztosította a középosztályba való felemelkedést. A mindenkori gazdaság elvárásait rugalmasan követte az intézmény mindig megújulásra kész szakképzési választéka történetének közel 130 éve során.

     

Az iskolai hagyományok megőrzésében nagy szerepe van a tantestületnek. Az iskolatörténet, a névadó és alapítók kultusza áll az iskolai hagyományőrzés homlokterében. A tanévenként megrendezett ünnepségeken újabb és újabb nemzedékek ismerkedhetnek meg az elmúlt idők legnemesebb oktatási, pedagógiai törekvéseivel. Az olyan közösségi események, mint  például a Hunfalvy-nap, a gólyatábor, a szalagavató bál, a ballagás, a karácsony és a  nemzeti ünnepek lehetőséget adnak az  új generációknak, hogy a hagyományokat ők is sajátjuknak érezzék.
 

Az iskola hagyományai tárgyakban és jelképekben is állandóan jelen vannak. Maga az épület hajószerű elhelyezkedésével, a zajos városnak hátat fordító zárt világával, a díszítmények szimbolikájával állandóan érzékelteti a múlt és jelen együttélését.