Iskola-egészségügyi ellátás

ISKOLAORVOS:    Dr. Tihanyi Katalin

Telefon:          201 01 22 / 122

Rendelési idő: szerda:  8-12-ig

Konzultációs lehetőség: előzetesen egyeztetett időpontban

  

VÉDŐNŐ:       Horváth Adrienn

Telefon:          2010122/122

E-mail:            horvadri@freemail.hu

Rendelési idő:           

kedd:     8-13-ig

szerda:   8-13-ig

péntek   8-13-ig

  

Orvosi és védőnői tevékenység az iskolában

  

Szűrővizsgálatok:

Céljuk: az átlagostól eltérő fejlődés, és a kóros elváltozások korai észlelése. Jogszabályok határozzák meg, a szervezett szűrésben részesülők körét, a szűrések gyakoriságát. Lebonyolítását, módszertani irányelvek szabják meg.

- A tanév folyamán az iskola-egészségügyi munkát szabályozó rendeletek szerinti kötelező szűrővizsgálatok zajlanak.

- Adott tanévben 16. életévüket betöltő tanulók vizsgálatát is rendelet írja elő.

- A vizsgálatok az általános belgyógyászati vizsgálaton túl, súly- és magasság mérésre, vérnyomásmérése, a látás és hallás vizsgálatára, a pajzsmirigy tapintásos vizsgálatára, és ortopédiai vizsgálatra terjednek ki.

- A páros osztályokban, a vizsgálatok eredményéről a szülők írásos értesítést kapnak. A páratlan osztályokban csak az eltérésről küldünk jelzést a szülőnek.

- Amennyiben a szűrés folyamán elváltozást észlelünk, a további teendőkről tájékoztatást adunk. Ha szakorvosi vizsgálat szükséges, ennek eredményét az iskolaorvosi rendelőbe kérjük bemutatni. Fénymásolatot is elfogadunk.

- Gondozás: a kiszűrt elváltozások nyomon követése, kontrollálása.

- Az iskolán kívüli fogászati szűrés minden évfolyamot érint.

 

Járványügyi intézkedések

A tanköteles, iskolába járó gyermekeknél elsősorban a gyermekek egészségének védelme, de valamennyiünk biztonsága érdekében is az iskola-egészségügyi szolgálat kiemelt feladata a kötelező védőoltások ellenőrzése, pótlása.

A védőnő szakmai tevékenységét önállóan látja el, az iskolaorvossal szoros együttműködve.

Szűrővizsgálatokat szervez és végez, védőoltásokat készít elő. Egészségnevelő és más az egészségvédelemhez kapcsolódó előadásokat tart, az iskola felkérésére.

 

A védőnői munkáról rendelkező jogszabályok:

26/1997. (IX. 3.) NM r. az iskola-egészségügyi ellátásról

51/1997. (XII. 18.) NM r. a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról.
18/1998. (VI. 3.) NM r. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.

 

Az orvosi rendelő ajtaja nyitott mind a tanulók, mind a szülők előtt, kérdéseikkel bátran fordulhatnak hozzánk!