Két tanítási nyelvű német tagozat (közgazdaság ágazat)

5 évfolyamos - nyelvi előkészítő évvel
kód: 0017

Tanterv: a magyar-német két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve alapján.
Az első idegen nyelv az német nyelv, a második idegen nyelv az angol nyelv vagy a francia nyelv.

   

A két tanítási nyelvű német nyelvoktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, speciális területe, ahol a német nyelv tanulása és a németül történő tanulás egyidejűleg történik. 

  

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a német nyelv minél magasabb szintű elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. 

    

A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók több szakmai tantárgyat (gazdasági és jogi alapismeretek illetve pénzügyi  ismeretek) célnyelven sajátítanak el, és az általános képzésben részesülő tanulóknál lényegesen több autentikus hangzó és írott szöveget dolgoznak fel. A tanulók az intenzíven fejlődő nyelvtudásuknak köszönhetően egyre összetettebb tartalmú és magasabb nyelvi szintű autentikus anyagokat ismernek meg, ami a célnyelv használatát élményszerűvé teszi.

  

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, valamint a kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. Így német nyelven folytatott diákcsere-kapcsolatunk van: Soltau (Németország)

  

   A két tanítási nyelvű oktatásban az anyanyelvi lektornak nagy szerepe van a kommunikációs készség fejlesztésében, munkája révén a tanulók nyelvhasználata természetessé válik, gyakorlatot szereznek az anyanyelvi beszélő megértésében. Az anyanyelvi lektor másik feladata a kultúraközvetítés és az interkulturális kompetencia fejlesztése.

  

 

Iskolánk 2008 óta DSD II (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz) vizsgahely.

  

A DSD II a ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) által kidolgozott és felügyelt nyelvvizsga, amelyre világszerte csak az akkreditált DSD-iskolákban lehet jelentkezni. Az írásbeli vizsgarészeket Németországban központilag értékelik, a szóbeli vizsgarész három fős bizottság előtt zajlik, melynek elnökét a ZfA bízza meg.

  

Német – magyar két tanítási nyelvű végzős osztályunk tanulói sikeres vizsga esetén B2 vagy C1 szintű nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek, amely a németországi felsőfokú tanulmányokhoz szükséges nyelvtudást igazol. A vizsgabizonyítvány Magyarországon honosítható.

 

 

 

MIÉRT JÓ NÉMETÜL TANULNI?

10 ÉRV A NÉMET NYELV MELLETT

   

1. A német a legelterjedtebb nyelv, több mint 100 millió ember anyanyelve Európában. Összes beszélőjének száma 130 millió körüli.

2. Hivatalos nyelv Németországban, Ausztriában, Svájcban, továbbá Liechtensteinben, Belgiumban, Luxemburgban és Olaszországban.

3. A német a második leggyakrabban használt nyelv a tudományokban.

4. A világon megjelenő összes könyv 18%-át Németországban, német nyelven adják ki.

5. Az internet második legfontosabb nyelve.

6. Jó német nyelvtudással tanulmányokat lehet folytatni külföldi egyetemeken.

7. A német előnyt jelent a gazdasági és kereskedelmi szférában, az idegenforgalomban, a kultúra és a művészetek területén.

8. A Magyarországra látogató turisták 70%-a német nyelvterületről érkezik, így a német nyelvtudás nagy előnyt jelent a vendéglátás, az egészségügy és a sport területén is.

9. A német nyelv sajátosságai fejlesztik a rendszeres gondolkodást és az (analitikus) elemző képességet.

10. A német nyelv logikus és szabályokat alkalmazó, ezért később sokkal könnyebb megtanulni más idegen nyelvet.

 

MIÉRT JÓ NÉMETÜL TANULNI?

10 ÉRV A GOETHE INSTITUT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN