Két tanítási nyelvű angol tagozat (közgazdaság ágazat)

5 évfolyamos - nyelvi előkészítő évvel
kód: 0016

Tanterv: a magyar-angol két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve alapján.
Az első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv vagy a francia nyelv.

   

A két tanítási nyelvű angol nyelvoktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, speciális területe, ahol az angol nyelv tanulása és az angolul történő tanulás egyidejűleg történik. 

  

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa az angol minél magasabb szintű elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. 

  

A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók több szakmai tantárgyat célnyelven sajátítanak (gazdasági és jogi alapismeretek illetve pénzügyi  ismeretek) el, és az általános képzésben részesülő tanulóknál lényegesen több autentikus hangzó és írott szöveget dolgoznak fel. A tanulók az intenzíven fejlődő nyelvtudásuknak köszönhetően egyre összetettebb tartalmú és magasabb nyelvi szintű autentikus anyagokat ismernek meg, ami a célnyelv használatát élményszerűvé teszi.

  

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, valamint a kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. Így angol nyelven folytatott diákcsere-kapcsolatunk van:

- Tarnobrzeg (Lengyelország)

- Montpellier (Franciaország)

   

A két tanítási nyelvű oktatásban az anyanyelvi lektornak nagy szerepe van a kommunikációs készség fejlesztésében, munkája révén a tanulók nyelvhasználata természetessé válik, gyakorlatot szereznek az anyanyelvi beszélő megértésében. Az anyanyelvi lektor másik feladata a kultúraközvetítés és az interkulturális kompetencia fejlesztése.