Központi írásbeli vizsga

JELENTKEZÉS

A tanulóknak jelentkezni a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező iskolába kell, így a Hunfalvyba is. „A tanulói jelentkezési lap” egységes.

Határidő: 2021. december 3.

    

A jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára kitölthető:

- ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül kell beküldeni. Az ügyfélkapun beküldendő elektronikus űrlap kitöltése előtt el kell olvasni a kitöltési útmutatót. A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva lehet ügyfélkapun keresztül kitölteni: Közfelvir - Elektronikus jelentkezési felület

- papíralapon, pdf formátumban vagy word docx fájlban kitöltött dokumentum nyomtatásával: a kitöltött és aláírt dokumentumot postai úton meg kell küldeni, vagy személyesen be kell nyújtani abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni.

    

A jelentkezési lap erre a linkre kattintva pdf formátumban letölthető: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (pdf)

A jelentkezési lap erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (docx)

 

 

EREDMÉNY MEGISMERÉSE

A kijavított írásbeli dolgozatokat meg lehet tekinteni iskolánkban: 2022. január 25-én, 8 és 16 óra között.

 Átadjuk az értékelőlapokat is, ezeket átvenni viszont csak a tanulónak és a szülőnek van joga. Az át nem vett értékelőlapokat 2022. február 7-ig postázzuk.  

 

A központi írásbeli felvételi vizsga mindkét tárgyból (matematika illetve magyar nyelv) valamennyi tagozatunkra jelentkező tanuló számára kötelező. 

  

Az írásbeli vizsgán mind matematikából, mind magyar nyelvből az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített feladatlapok eredményeit kérjük.

  

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnekA dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek. Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.

  

A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így a korábbi feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést.

  

Régi központi feladatsorok ide kattintva elérhetőek

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

A VIZSGA IDŐPONTJA

A 9. évfolyamra jelentkezők számára 2021. január 22-én 10 órától. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.