Bozóki Lengyel Sándor 1884-1895

Azt vallotta, hogy az iskolát a tanár tudása, lelkiismerete teszi naggyá, nem pedig a berendezés, a felszerelés és a felügyelet. Lelkületében a tehetség összeforrott a tettekben megnyilvánuló magyarsággal, amely becsületes és önzetlen munkában fejeződött ki. Nemes örökségül hagyta a mindenkori ifjúságra a haza- és munkaszeretetet.

  

Vácon született 1845. március 17-én. 20 éves korától volt pedagógus. 1865-ben, Nagykárolyban gimnáziumi oktató, majd Kecskeméten fizikai és matematikai szakképzett tanár. 1872-ben került Budára. Polgári iskolai tanár lett abban az iskolában, amelyből a miénk kifejlődött. 

 

Egy év múlva már a ennek a polgári iskolának az igazgatója. Iskolánk elsősorban Lengyel Sándor munkájával, budai polgárok kezdeményezésére, Hunfalvy János közbenjárásával és támogatásával alakult.

 

1880 óta küzdött az első középkereskedelmi iskola (a mi iskolánk) létrejöttéért. (1883-ban már megvolt az engedély, de csak 1884-ben nyithatta meg kapuját Budán, a II. kerületben (jelenleg I.). Ekkor már Pesten is született egy kereskedelmi iskola a VI. kerületben. Egy évtized elteltével a létrehozott középkereskedelmi iskola igazgatója lett, majd ezt az iskolát előkészítette a felső kereskedelmivé válásra. A harc a felső kereskedelmi iskoláért 1895-ig folyt, de ettől kezdve Lengyel Sándor már a VI. kerületben küzdött. Itt is nagyszerű iskolát alapított 16 éven át volt a VI. kerületi felső kereskedelminek az igazgatója.

 

Tanított mennyiségtant, geometriát, politikai és kereskedelmi számtant, könyvvezetést. Tankönyveket írt, bírált és tanszereket minősített. Tankönyvei a legjobbak közé tartoztak, némelyikük még életében megérte a 24. kiadást. A polgári fiú- és leányiskolák számára számolókönyvet, méréstant, könyvviteltant írt, a felső kereskedelmiben tanulók algebra-, geometria-, politikaiszámtan-könyveiből tanulhattak.

 

Még a halála utáni években is az ő tankönyveiből tanulták az algebrát és a geometriát az alsó, a közép- és a felső kereskedelmi iskolások.

A kereskedelmi szakoktatás érdekében írt cikkei megjelentek a Kereskedők Évkönyvében, a Magyar Kereskedők Lapjában, a Magyarországban, a Pesti Naplóban. Szakmai tevékenysége közül kiemelkedő még, hogy megalkotta a felnőttek kereskedelmi tanfolyamát valamint az hogy közreműködött a kereskedelmi szakműveltséget terjesztő egyesület szervezésében.

 

Tagja volt az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanácsnak, a Székesfővárosi Törvényhatóság tanügyi és központi iparoktatási bizottságának a Mathematikai és Physikai Társulatnak, a Magyar Pedagogiai Társaságnak, a Közoktatásügyi, Központi Iparoktatási Bizottságnak. Alelnöke volt a Polgári Iskolai Tanárok Országos Egyesületének.

 

Amíg élt, alkotott. Máig is maradandót.

 

Budapesten halt meg 1911. április 20-án. Néhány hónappal nyugdíjazása előtt ragadta el a halál - 66 éves korában. Tiszteletére – halálának évében – Bozóki Lengyel Sándor Önművelődési Kör alakult.

  

Mindaz, amit a kereskedelmi középiskolák elindításának terén végzett, a felső kereskedelmi iskolák megszervezése, fejlesztése, a felnőtt-továbbképzés kiharcolása, továbbfejlesztése, a kereskedelmi szakoktatás folyamatos megújítása, tantervek készítése, a szakbizottságokban való sikeres tevékenysége, jelleme, munkabírása, szervezőkészsége, embersége példa a mindenkori ifjúság számára, és értékadó valamennyi oktatással-neveléssel foglalkozó felnőttnek. Emlékének tisztelgünk azzal, hogy tantermet neveztünk el róla abban az iskolában, amelynek évszázados sikereit már nem érhette meg, de amelynek elindítója, alapozója volt.