Egy 130 éves iskola és hagyományai

A dualizmus gazdasági élete és oktatáspolitikai gondolkodása hozta létre a Hunfalvy felsőkereskedelmi szakiskolát 1884-ben. Az alapítók szándéka az volt, hogy a budai polgárok gyermekei számára színvonalas szakképzést adjanak. 

  "A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy oly ifjaknak kik a kereskedői pályára készülnek a nélkülözhetetlen általános műveltséget megadja s őket a jövendő pályájukon szükséges szakismeretekkel ellássa"
(1884.  Felső Kereskedelmi Iskolák kir. Főigazgatósága)

Tovább...

1.

Az iskola épülete

A főváros 1895-ben döntött, hogy önálló iskolát épít, a 600 négyszögölnyi telket  a következő évben vásárolták meg a kapucinus rend kertjéből. 1898. szeptember 12-én kezdték meg az épület alapozását Hegedüs Ármin mérnök vezetésével, és ugyanazon év december 15-én az épület már tető alatt volt! Ebben az új épületben az első tanévnyitó 1899. szeptember 1-én volt.

2.

Iskolazászló

A 130 éves iskolánkban sok tárgy, így az ISKOLAZÁSZLÓ is sugározza azokat az értékeket, amelyekért létrejött. Az iskolazászló a mai fiataloknak üzen a múltból a jelenbe: "Kedves Ifjak! Titeket, kik még az iskola kemény padjait nyomjátok, s a különféle tantárgyak nehézségeivel küszködtök, ezen zászló serkentsen szorgalomra, kitartásra…” (Dr. Nagyőszi Ferenc tanár úr - 1907)

3.

Hunfalvy szobor

A főbejáratnál található az ereje teljében lévő 50 év körüli földrajztudós mellszobra. Ennek a szobornak is külön története van. Hiedelmek fűződnek hozzá diáknemzedékek óta. A szobor az első pillanattól kezdve népszerű volt a diákok körében. Felavatásától kezdve él körükben az a babona, hogy aki megsimogatja reggel belépéskor az orrát, aznap nem felel.

Iskolatörténet 1884 - 1945

1884-ben alapították iskolánkat, ezzel Hunfalvy Jánosnak a Budai Polgár Körben tett javaslata vált valósággá. 1885-ben megkapta a  Középkereskedelmi Iskola címet, egy évtized elteltével már felső kereskedelmi iskolává alakították át. 1898. szeptember 12-én kezdődött az építkezés a Szalag és Ponty utca sarkán, decemberre tető alatt állt az épület, az 1899-es tanévet már az új épületben nyitották meg és 1907. május 26-án felavatták az iskola zászlaját is.

Iskolatörténet 1945 - 1964

1945. február 13-án véget ért Buda ostroma. A Víziváros, és benne iskolánk sok kárt szenvedett. Az épület bombatalálatokat kapott, elpusztult a szertárak, berendezések 70%-a. Az igazgató, dr. Szimor  Andor és felesége  is az egyik bombatámadás áldozata lett. 1945 szeptember végéig német, szovjet, magyar katonák és polgári lakosok tömegsírjai voltak az iskola udvarán.

Iskolatörténet 1965 - 1985

Az 1965-85 közötti kádári időszak tartalmi és formai szempontból az 1945-50 közötti oktatásügyi reformok talaján állt. Az ekkor kialakított rendszer kiegészítésére a tárgyalt korszakon belül kétszer került sor, 1972-ben és 1985-ben.

Iskolatörténet 1986 - 2015

Az 1985-2004 közötti időszakban elsősorban a szakmai és az idegen nyelvi képzés fejlesztése, megújítása jellemezte iskolánkat. A 80-as évek második felében az új gazdasági kihívásoknak megfelelően külkereskedelmi ügyintéző, számviteli ügyintéző, felsőfokú külkereskedelmi áruforgalmi és nemzetközi szállítmányozási képzés indult.