Legújabb hírek

   

Szakképzésből egyenesen a felsőoktatásba.

A technikumban jó eredménnyel végzett tanulók könnyebben juthatnak be az egyetemre.

   

A szakképzési törvény végrehajtási rendeletének megjelenésével egyidejűleg módosultak a felsőoktatási felvételi eljárás szabályai is.

   

A technikusi oklevéllel rendelkezők a jövőben a szakképzettségük szakirányának megfelelő továbbtanulás esetén dönthetnek úgy, hogy a felvételi pontjuk számítása kizárólag a szakmai vizsgájuk eredménye alapján történjen, és a vizsga eredményétől függően akár 400 pontot is szerezhetnek a felsőoktatási felvételi eljárásban. Emellett természetesen jogosultak az általános szabályok szerint – például nyelvvizsga, sporteredmény, vagy szociális helyzet figyelembe vételével – szerezhető többletpontokra is. 

   

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit – hangsúlyozta a helyettes államtitkár. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választaniuk, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. 

   

Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még nyelvvizsgát is tehet. Azok, akik a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott szakmai program szerint végzik el a technikumot, a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják.

  

   

Munkabért is kaphatnak a tanulók

Vállalati környezetben valósul meg a jövő szakirányú oktatása

   

 Az új szakképzési rendszerben nem válik külön az elméleti és a gyakorlati képzés, mert a tanuló szakmai vizsgára való felkészítéséért a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel.  

  

A középiskolákból a munkaerőpiacra kikerült álláskeresők sokszor azzal a problémával szembesülnek, hogy a vállalatok fiatal, ugyanakkor szakmai tapasztalattal már rendelkező munkavállalókat keresnek. A duális képzésben a tanulók már tanulmányaik során 2-3 éves munkatapasztalatot szereznek, amellyel nőnek elhelyezkedési esélyeik is. Az igazán jól teljesítő diákok szinte biztos álláslehetőségre számíthatnak annál a cégnél, ahol szakirányú tanulmányaikat folytatták.

  

Az ágazati alapoktatást követően a vállalat a tanuló szakirányú oktatását részben vagy akár teljes mértékben vállalhatja duális képzés formájában. Utóbbi esetben a gyakorlati és az elméleti ismeretek elsajátítása is céges környezetben történik, és csak a közismereti oktatás zajlik a szakképző intézmény falai között. Ha a tanuló szakirányú oktatása vállalatnál történik, teljesítményét, előmenetelét a képzőhely az oktatóval közösen értékeli és minősíti. A duális képzésben részt vevő tanulók munkabérre lesznek jogosultak, amelynek összege a mindenkori minimálbér legalább hatvan százaléka, de a tanulmányok előrehaladtával elérheti annak száz százalékát is. Fontos újdonság, hogy a partnerek már a diákok kiválasztásában is közreműködhetnek. A vállalatok a tanulókkal munkaszerződést kötnek, amely meghatározza a munkabérük mértékét is. A megállapodás megkötésekor figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét és tanulmányi eredményeit egyaránt.

  

A duális képzésben részt vevő diákok közreműködnek a vállalati projektekben, megismerik az alkalmazott technológiákat, és az így megszerzett gyakorlati ismereteket az elméleti tudás számonkérésében is kamatoztathatják. A duális képzés ugyanakkor kifizetődő a vállalatok számára is, hiszen így megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkező munkaerőhöz juthatnak.

A szakirányú oktatás természetesen továbbra is teljesíthető lesz iskolai tanműhelyben is, ha a tanuló részére a duális képzésben való részvétel nem biztosítható.