Demetrovics Borbála

Dédié DELF/DALF: Français Général + Préparation à l'examen

   

“A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.”
Project code: 2022-1-HU01-KA121-VET-000062327

      

Kurzusszervező: 

French in Normandy

       

Helye, ideje: Rouen (Franciaország)

2023. június 26. - július 7.   

  

BESZÁMOLÓ

  

A 2022/23-as tanévben az Erasmus+ program keretében tíz napos francia nyelvtanfolyamon vettem részt. Gimnáziumban második nyelvként már tanultam, a  Hunfalvyban pedig tanúja lehetek, hogyan tanulják és tanítják eredményesen, két tanítási nyelvű képzésben, fő nyelvként a franciát. Ez motivált az utazásra. Valamint az intézmény Erasmus stratégiájában célként megfogalmazott „az oktatók idegennyelvi kompetenciafejlesztésével” is összhangban valósult meg a képzésem. Első lépcsőfokként tavaly nyáron Vichyben voltam résztvevő. Akkor először anyanyelvi környezetben. A pozitív élmények bátorítottak az idei folytatásra.

   

Szerettem volna új képzőhelyet megismerni, és olyan városba utazni, ahol még nem jártam. Így esett a választásom Rouenra. A French in Normandy a francia kormány által akkreditált nyelviskola. Délelőtt általános nyelvóra zajlik a szinteknek megfelelő csoportokban, délután egy-egy készség vagy téma köré szerveződik óra egy másik tanárral. Az első héten beszédkészség fejlesztő délutáni foglalkozásra jártam, a második héten a nyelvvizsga módszertanával és feladataival ismerkedtem. A többi résztvevő nemzetisége: svájci, amerikai, koreai, angol, török, olasz, japán, spanyol, lengyel, ír, magyar. Inspiráló volt ilyen nemzetközi közegben tanulni úgy, hogy a csoportok a korosztályok tekintetében is vegyesek voltak; a diákjaim és a kollégáim generációja is jelen volt.

   

A kurzuson fejlődött az írás- és beszédkészségem. Az órákon, a helyiekkel való mindennapi kommunikáció során, és a nem francia anyanyelvű külföldi akcentus megértésével gyakoroltam a hallott szövegértést. Normandia földrajzáról, történelméről, művészetéről és mondáiról tanultunk, és mindig kapcsoltuk ezekhez a résztvevők nemzetiségének sajátosságait. Így az európai örökség tapasztalatát nemcsak a hétvégi és délutáni kirándulások élményeiből, hanem a tanteremből is magunkkal hozhattuk. A fenntarthatóságra is láthattam jó példákat Rouen hétköznapjaiban és a képzőhelyen is.  A víz védelméről, a divat ökológiai következményeiről tudtam meg többet, és tanultam meg a hozzájuk kapcsolódó szókincset a tanfolyamon.

   

A nemzetközi közegben szerzett tapasztalatot a sokszínűségről, toleranciáról és az európai értékekről közvetítem a tanulóknak a mindennapokban, és hasznát vehetem, ha külföldi útra kísérem őket. Könnyebben jutok információkhoz a külföldi szakirodalomból, digitális felületekről a sporttal kapcsolatban is, a nyelvi kompetencia fejlődésnek köszönhetően. 

   

A képzés során meghatározó volt az IKT eszközök használata. Mindennapi gyakorlattá vált a két hét alatt az ezeken történő csoportmunka, feladatok megosztása és információgyűjtés, melyet az oktatás során alkalmazhatok. A megismert applikációk és digitális felületek használatával segíthetem a diákok tanulását, motiváltabbá tehetem őket a tananyag elsajátítására.

   

A közeli parkban eltöltött ebédszünetek, a délutáni közös sportolás, hétvégi kirándulás során tudhattam meg többet a svájci, olasz vagy spanyol kultúráról. A svájci csoporttársak többsége a tanárképzés alapján, vagy már gyakorló tanárként osztott meg információkat a saját oktatási rendszeréről, a francia nyelv fontosságáról a szakmájában.

   

A színvonalas képzés miatt, és mint kulturális élményt is szívesen ajánlom kollégáimnak a programban való részvételt, ahogy én is tervezem még hasonló képzésen gyarapítani tudásom.