Rövid távú diákmobilitás - Szófia

2022. március 20-24.

Fotóalbum

    

Felkészülés:

 A projektben résztvevő tanárokkal havonta találkoztunk online megbeszélések formájában, részletesen előkészítettük az utazást, kidolgoztuk a diákcsere részleteit, áttekintettük a programokat és a ránk váró feladatokat. A diákok is több héttel a találkozó előtt felvették a kapcsolatot egymással és rendszeresen beszéltek internetes platformokon.

  

A projekt során elvégzett tevékenységek: 

Vasárnap egy katolikus és egy keleti-ortodox misét látogattunk meg, ezt követően beszélgettünk a felekezetek képviselőivel, akik rövid történeti áttekintést nyújtottak a templomaik épületeiről, a felekezetek összetételéről, illetve a belső terek kialakításáról, díszítéséről és a szimbólumok jelentéseiről. A diákok kérdéseket tehettek fel, amire azonnal választ kaptak. Sajnos az előadások történeti részei esetenként túl hosszúak voltak, és hiányzott az interaktivitás.

A második napon látogatást tettünk Bulgária legnagyobb zsinagógájában, ahol a rabbi fogadott minket és kalauzolt el bennünket a szófiai zsidó hitközség világába. Ezt követően a közelben lévő mecsetben vettünk idegenvezetésen részt, amely során az iszlám vallással ismerkedhettünk meg. Vallástörténeti ismereteink nemcsak az építészet, hanem a valláshoz kötődő hagyományok és szabályok tarületén is bővültek.

A helyi diákok szervezésében másnap egy izgalmas, 10 állomásból álló Stadtrally-n vettünk részt. Érdekes keresési feladatokon keresztül ismerhettük meg jobban Szófiát. A vendég diákok a vendéglátók segítsége nélkül nem tudták volna teljesíteni az állomásokat, mert egy állomáshoz több kérdés is tartozott, amelyek nem mindig függtek össze egymással. A csoportmunkának köszönhetően közelebb kerültek egymáshoz a 4 nemzet diákjai.

A különböző egyházaknál, illetve miséken tett látogatások után a diákok tapasztalataikról csoportmunkában adtak visszajelzést. Plakátokon szereplő kérdésekre válaszoltak névtelenül:

„Milyen szerepet játszik a vallás a mai társadalomban?”

„Milyen szerepet tulajdonítanál még a vallásnak napjainkban?”

„A vallás mely aspektusai nem elfogadhatók számodra?”

„Milyen pozitív aspektusai vannak a vallásnak?”

„ Összeegyeztethető-e a vallás a Te életszemléleteddel?”

A találkozó utolsó napján a dákok – csoportokban - tematikus online fotókiállítást hoztak létre, amelyet interaktív táblán mutattak be.  Az egyik csapat a projekt weboldalát szerkesztette, aktualizálta. Diákjaink alkalmazhatták a Digitális kultúra órákon tanultakat. A zárókiállításra a diákok jellegzetes, egyházi ünnepekhez kapcsolódó ételeket készítettek közösen a családoknál, amelyeket másnap kóstolhattunk meg. A recepteket és vallási jelentőségüket a bolgár diákok ismertették. Közös terv egy szakácskönyv létrehozása a projekt végére a különböző országok tipikus, vallási ünnepekhez köthető ételeinek receptjeivel. (digitálisan és papíralapon) 

  

Disszemináció:

A diákok – padleten – napi élménybeszámolót készítettek fotókkal illusztrálva. Hazaérkezés után egyénileg készítenek egy-egy prezentációt, amelyet civilizáció és osztályfőnöki órákon több évfolyamon mutatnak be. A PPT szempontjai:

  • Elvárások, gondolatok az út előtt
  • Új ismeretek a vallással kapcsolatban
  • Benyomások a különböző vallási felekezetek szertartásaival kapcsolatban
  • Bolgár vendégszeretet, tapasztalatok a családnál
  • A tolerancia megjelenési formái a hétköznapokban

 

Eredményesség: 

A szófiai mobilitás eredményes volt, diákjaink a különböző feladatok során használták német nyelvtudásukat, napi élményeiket feldolgozva megtervezték, elkészítették a beszámolókat, prezentációkat. Megismerték a különböző felekezetek szokásait, alapszabályait. Megértették a vallási tolerancia fontosságát. Felismerték a különböző vallások hatását mindennapjainkban. Képesek voltak kritikusan is szemlélni azt. A diákok a meglátogatott különböző vallási csoportok szokásait tiszteletben tartották, nyitottak voltak az új ismeretekre.

A fiatalok a Stadtrally valamint az online fotókiállítás alkalmával is kiválóan tudtak együtt dolgozni, e feladat elvégzése során tovább fejlődött a tanulók digitális kompetenciája. Kreatívan oldották meg a feladatokat. Minden egyes feladatot állandóan változó összetételű csoportokban oldottak meg, ez a fajta együttműködés nagyon sikeresnek bizonyult. A diákok között mély barátságok születtek, már alig várják a következő találkozót.

  

Tanárok:

A projektben résztvevő kollégákkal kiválóan tudtunk együttműködni, a közös programok alkalmával módunk volt szakmai beszélgetéseket folytatni, tapasztalatot cserélni, mind a projekt témájában, mind egyéb nyelvi és módszertani témákban. A diákokat segítettük a feladataik megoldása során, technikai és nyelvi területeken is. A napi beszámolókat korrektúra után feltöltötték a padlet felületre. Résztvevőként megfigyelhettük a programok szervezésével járó feladatokat, melyből tanulhattunk a jövőbeni találkozó sikeres lebonyolításának érdekében. A mi vallási ismereteink is bővültek megismerve a bolgár történelmi és kulturális adottságokat. Felismertük, hogy a projektoktatás keretében a személyes élmények, tapasztalatok még mélyebben hatnak a diákok személyiségére.

  

Fogadó intézmény, partnerek:

Érdekes volt szakmai bepillantást nyerni a bolgár fogadó intézmény működésébe, ahol a diákok nagyon magas szintű nyelvi képzésben vesznek részt. A bolgár partner jól szervezett, érdekes programokkal várt minket.  Minden program megvalósult, minden terv szerint haladt. Ellenben néhány nap túlzsúfolt volt, kevés idő maradt a pihenésre, erre a budapesti programok szervezésénél oda kell majd figyelnünk. Bízunk benne, hogy a jó együttműködés további szakmai kapcsolatokat hoz az iskolánknak a jövőben.

  

  

Ladomerszkyné Németh Krisztina, dr. Csókáné Török Orsolya tanárnők