Trautmann Szilvia

Intensive English intermediate course. Improving your level from B1 to B2

   

“A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.”
Project code: 2022-1-HU01-KA121-VET-000062327

      

Kurzusszervező: 

Horizonte

       

Helye, ideje: Regensburg 

2023.

   

BESZÁMOLÓ

  

Az idén nyáron az Erasmus program keretében lehetőségem volt egy német nyelvtanfolyamon is részt venni

Erasmus céljaink között szerepel, az oktatók idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztése a tanórákra való felkészülés és az idegennyelvű szakirodalomban való eligazodás érdekében, így néhány éve elkezdtem angolul tanulni, több tanfolyamon is részt vettem, és közben felismertem, hogy a német nyelvtudásom is frissítésre, erősítésre szorul. Bár németül jól beszélek, elsősorban az írásbeli kommunikációmon kellett javítani, illetve a rossz nyelvtani berögződéseimet kell kijavítani.

A tanfolyam kiválasztásakor az anyanyelvi környezet és a nyelviskola jó hírneve (iskolánkból már több kolléga vett részt kurzusaikon) mellett az is fontos volt, hogy a viszonylag kisebb távolság nem teszi szükségessé a repülős utazást, és így a környezetkímélőbb telekocsi mellett dönthettem.

A tanfolyam előtt nyelvi szintmérőt írtam, ami alapján B2-es csoportba soroltak, de a személyes beszélgetés után egy csoporttal feljebb kerültem. A csoportban lengyel, cseh és szlovák kollégákkal voltam együtt.

A tanfolyam szervezői 20+10 órás rendszerben gondolkodtak, ahol a délelőtti órákon kis csoportos foglalkozások keretében klasszikus nyelvórán vettünk részt. Ezeken az órákon a négy készség (olvasás, beszédkészség, hallott szöveg értése, szövegalkotás) fejlesztése történt, különböző témák mentén. A felajánlott 20 témakör közül mindenki kiválaszthatta, hogy melyik 3 érdekli a legjobban, melyik 3 áll tőle a legtávolabb, az összesített eredmény alapján alakult ki a kurzus végleges programja.

A délutáni +10 tanóra keretében lehetőség volt egyéni, vagy 2-3 fős csoportos nyelvgyakorlásra, illetve nyelvi, memória javító és mozgásos játékok megismerésére.

A kurzus programját olyan szabadidős tevékenységekkel egészítették ki, aminek a keretében kötetlenebb formában ismerkedhettünk egymással, a várossal és Bajorországgal.

Az ebédszünetekben a környék éttermeiben ismerkedtünk a bajor gasztronómiával, hasonlítottuk össze saját és egymás konyhájával, délután a szabadidőnkben pedig a város nevezetességeit látogattuk meg..

Regensburg Bajorország 4. legnagyobb városa, a bajor történelem egyik fontos helyszíne. Betekintést kaptunk a bajor kultúrába, gyalogosan és hajóval jártuk be a környéket. A Thurm und Taxis kastélyban megismertük a bajor királyok történetét. A közeli bajor fesztiválon képet kaphattunk az „oktoberfest” hangulatáról, a színes népviseletekből, a bajor sörkultuszról.

A keddi napon Regensburgban ünnepnap volt, így azt is megtudtuk, hogy Németországban nem egységes az ünnepek rendszere, számtalan vallási ünnepet csak egyes tartományokban, régiókban tartanak meg, az ott élők felekezeti hovatartozása alapján – a vallás szerepe, a vallási élethez kötődő szokásokról, a vallási viszonyok megváltozásáról másnap délelőtt több információt is kaptunk

Regensburg történelmi belvárosa, egy zeg-zugos, macskaköves városrész. A szűk utcákon az itt élők elsősorban kerékpárral közlekednek, szinte mindenhol 100-ával állnak a biciklik. Számtalan kölcsönző működik, e mellett rengeteg a biciklis turista, akik néhány napot töltenek a városban, majd a Duna mentén mennek tovább akár Bécsig és keresik fel a hasonló városkákat.

A belváros szűk utcáiban a tömegközlekedést is kisméretű, elektromos buszokkal oldják meg, és még a helyi tűzoltók is „három kerekű” víztartályos motorokkal mennek bevetésre.

 

A gyönyörű város mellett, egy jól szervezett, jól előkészített kurzusszervezőt ismerhettem meg. A rövid egy hetes kurzust nemcsak szakmai tartalommal töltötték meg, de pedagógusként módszertani jó gyakorlatokkal is gazdagodtam, e mellett a következő évek Erasmus programjaihoz is új partnereket, új programokat találtam.