Alicante VET

Project code: 2022-1-HU01-KA121-VET-000062327

2023. február 14-18.

Alicante, Spanyolország

Helyszín: I.E.S. ANTONIO JOSÉ CAVANILLES

Az iskola honlapja

  

Résztvevő: Hadusfalvy Linda

Cikk a szakmai látogatásról a spanyol iskola honlapján.

Facebook post.

    

Job shadowing – szakmai beszámoló

 

2023. február 14-18. között két kollégámmal szakmai látogatást (job shadowing) tettünk a spanyol Alicante egyik iskolájában, az IES Antonio José Cavanilles-ben.

   

Az intézménybe nagyjából 1400 diák jár, és több, mint 120 tanár dolgozik itt. Egy helyen zajlik a köznevelés és a szakmai képzés (elsősorban felnőttoktatásban: elektrotechnika, IT, telekommunikáció) is, mi mindkét típusú képzés óráit meglátogathattuk. Az iskolai Erasmus pályázatokkal két elhivatott szakképzős kolléga foglalkozik, aki mind szakmailag, mind emberileg mindent megtettek, hogy az ott tartózkodásunk alatt minél jobban megismerhessük az intézményt, a spanyol oktatási rendszert, és olyan programot állítottak nekünk össze, amelynek köszönhetően az összes, a job shadowing megkezdése előtt kitűzött megfigyelési célunkat meg tudtuk valósítani.

   

Az óralátogatások, valamint a helyi tanárokkal és diákokkal való beszélgetések során tanulmányozhattam, milyen módszertani fogásokat alkalmaznak a szakmai, a közismereti és a nyelvórákon. Különösen figyelemre méltó volt a projektalapú oktatás alkalmazása, amelyet szakmai órákon tekinthettünk meg: a diákoknak a tanév során több projektet kell megvalósítaniuk, kisebb csoportokban, és a legtöbb projektben nem csak egy vezető tanáruk van, hanem több tantárgy ismereteit, készségeit is összekapcsolják, tehát roppant hatékony módon megvalósul a tantárgyi koncentráció, az interdiszciplinaritás. Természetesen sokat segített ebben a jól felszerelt műhely, és az a tény, hogy a szakképzés számos felszerelését pályázati és vállalati támogatásokból tudják biztosítani. A környező nagyobb vállalkozásoknak is érdekük, hogy korszerű, valós eszközökön tanulják meg a tanulók a szakmai alapjait, amelyeket majd a gyakorlati munkavégzési helyen is használniuk kell.

   

Az iskola egyik lényeges Erasmus-stratégiája, hogy minél több diákot ki tudjanak küldeni külföldi szakmai gyakorlatra: Hollandia, Portugália és Németország a népszerű célpontok. Mivel a munkavégzés nyelve angol, a programunk szervezője, Javier Castillo szakmai oktató külön angol nyelvű felkészítést szervezett és tart heti több alkalommal a pályázó diákoknak. Ezeken az órákon elsősorban az angol nyelvi beszédkészségeket fejlesztik, hogy a diákok a szakmai gyakorlat során előforduló szituációkban, kezdve az online állásinterjútól egészen a mindennapi életig ügyesen elboldoguljanak. Nekünk is volt lehetőségünk beszélgetni a tanulókkal és meglepően jól kommunikáltak velünk, vadidegenekkel angolul. Ez egy remek elképzelés, hogy a külföldi gyakorlathoz ilyen jellegű előzetes felkészítést nyújtanak.

   

Ezekkel az angolórákkal szemben a közoktatás angolóráin kevesebb dolog zajlott angolul, az instrukciók és a magyarázatok többsége spanyol nyelven zajlott. Amint megtudtuk, sokszor nagyon nagy létszámú csoportokban kell tanítani, és volt olyan osztály, ahol a diákok nyelvtudása még nem volt kellően magas szinten. További problémát jelent, hogy a nagy létszám miatt az angol nyelvi beszédkészség fejlesztése is nehézségekbe ütközik. Angolórákon rendszeresen a digitális tankönyvet használják a tanárok, azt kivetítik a táblára, így adott esetben rá is tudnak írni, nagyon praktikus.

   

A tantermek felszereltsége jó, mindenhol láttunk projektort, elegendő hely van. A tanárok mindegyike közös digitális platformot használ, ahová feltöltik a tananyagokat, esetleg online teszteket is íratnak, a rendszer sokban hasonlít az általunk használt Google Classroom-hoz, a legfőbb különbség, hogy náluk nem az iskola dönti el, milyen felületet használnak, hanem körzeti szinten vannak mindenkire nézve kötelező előírások.

   

Volt alkalmunk megtekinteni egy egyetemi felvételire felkészítő irodalomórát is (itt a diákok az egyetem előtti két évben specializálódhatnak humán, illetve természettudományos irányba, és ennek megfelelően kell érettségi vizsgát letenni). A spanyol rendszerben két éven át általános irodalmi ismereteket szereznek, csak utána tanulnak irodalomtörténetet, ez nagyon praktikus megközelítés, a diákok nagyon ügyesek voltak, a tanáruk is inspiráló, agilis személyiség, aki örömmel mesélt az irodalomoktatásról. Hátrány viszont, hogy irodalmat és nyelvtant együtt kell tanítani, de nem tematikus blokkokra bontva, mint nálunk, hanem az irodalom anyag részeként. Ez roppant nehéz feladat.

  

Alicantéban két hivatalos nyelv van: a spanyol és a valenciai, habár a városban mindenki spanyolul beszél, a valenciait inkább a környező helyeken használják. A helyi iskolákban viszont kötelezően mindenki tanulja a valenciait, és egyes tárgyakat szintén előírt óraszámban valenciaiul tanulják a diákok.

  

A kétnyelvűség mellett az iskola sokat tesz a fenntarthatóságért: a szelektív szemétgyűjtésen kívül számos iskolai projektet is szerveznek, illetve saját napelemeik is vannak.

  

Fontosnak tartják a tolerancia és a nyitottság iránti érzékenység fejlesztését is. Az iskolában külön gondoskodnak a bevándorlók és a menekültek integrálásáról. Iskolapszichológusok segítségével szerveztek egy mentorprogramot az elsőévesek számára (felsőbb éves diákok vállalják a segítésüket, bevezetésüket az iskolai életbe). Érzékenyítő foglalkozásokat tartanak, projekteket visznek családon belüli erőszak, párkapcsolati bántalmazás és LMBTQ-témakörökben, az érintett diákok számára külön feliratok is jelzik, hogy az iskola egy biztonságos hely, ahol mindenkit elfogadnak.

  

Ugyanezeket az értékek a városban is visszaköszöntek: mindenütt kétnyelvű feliratok, rengeteg külföldi, de megtudtuk azt is, hogy Alicante a történelme során mindig is olyan helyzetben volt, amikor megtanulhatta az elfogadást, a nyitottságot a sokszínűség, a változások iránt, kezdve a mór-spanyol ellentétekkel egészen a spanyol polgárháború eseményeiig. De a fenntarthatóságot is a szívükön viselik: szelektív szemétgyűjtők mindenütt, zöld falak, néhol akár függőleges zöldítés (egy hotel külső falfelületei például), valamint az okos közlekedés, amely egy pár évvel ezelőtti projekt keretein belül került modernizálásra (például egyes buszmegállók a feliratok működtetéséhez szükséges áramot a megállóra szerelt napelemekből nyerik).

  

A szakmai tanulságokon kívül jó volt megismerni a helyi kultúrát, a város örökségét: bejártuk a város nevezetességeit: a várat, a vásárcsarnokot, megnéztük a helyi különleges művésznegyedet, a tengerpartot és természetesen megkóstoltuk a helyi specialitást, a paellát, és sok más finom spanyol ételt is.

  

A job shadowing során szakmailag rengeteg élménnyel és tanulsággal gazdagodtam. Remélem, ezeket majd alkalmazni tudom a saját óráimon is, valamint szeretném, ha minél több kollégámmal meg tudnám osztani a tapasztalataimat.