Marosi Andrea

Greener school for a sustainable future: climate change education.

“A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.”
2022-1-HU01-KA121-SCH-000062316

      

Kurzusszervező:

PMS ERASMUS +

   

Helye, ideje: Reykjavik-Iceland

2023. augusztus 20-26.

  

BESZÁMOLÓ

  

Hol voltam, és miért (milyen motiváció vezérelt)?

2023 augusztusában, a Hunfalvy erasmus pályázatának keretében ismét Izlandra látogattam egy 7 napos kurzusra. Eredeti terveim szerint az előző évi projekt alapú oktatás kurzushoz kapcsolódó didaktikai kurzust választottam volna (a modern oktatáshoz szükséges 6 kompetencia fejlesztésével kapcsolatosan), de sajnos az a tanfolyam végül nem indult. Helyette végül egy egészen más jellegű képzésen vettem részt, ami egy számomra kedves, a mai világban nagyon fontos és a globális Erasmus célokhoz is szorosan kötődő témáról szólt a klímaváltozásról, illetve annak lassításáról. Az izlandi adottságok remek lehetőséget biztosítanak a módszerek megismerésére, hiszen az ország energiáját többségében megújuló energiákból nyerik.

A kurzusról 

A kurzust a spanyol PMS Erasmus+ képző szervezte. A program vasárnap egy általános programismertetővel kezdődött, ahol összesen 10 különböző kurzus, több, mint 150 résztvevője találkozott egy nagy szálloda konferenciatermében. Meglepetésre viszonylag sok magyar kollégával is sikerült találkoznom. Mindenkinek lehetősége volt megismerni a főszervezőt, a kurzusok vezetőit, a hét programját valamint a délutáni, fakultatív választható kulturális és kirándulási lehetőségeket.  Már első nap is sok érdekességet tudhattunk meg a sziget különleges világáról, történelméről, lakóiról, szokásairól, extrém természeti környezetéről egy Izlandi őslakos előadásából.

A kurzus a város egyik központi szállodájának egyik kis termében zajlott, általában délelőtt 9-14 óráig.  Tanárunk egy spanyol származású, a fenntarthatóság témájában nagyon jártas, középiskolai tanár volt, aki nagyon sok jó gyakorlatot tudott mutatni a téma iskolai feldolgozására. Vidám és nyitott természetének köszönhetően remek hangulatban zajlottak az órák, sok csapatmunkával és játékos bemutatókkal. Az első nap minden résztvevő bemutatta a saját iskoláját, az ország oktatási rendszerét, városuk, országuk legfőbb jellegzetességeit és Erasmus tevékenységeit, így ismét lehetőség nyílt újabb európai országok oktatásába betekinteni, új kapcsolatokat építeni. A kurzuson finn, görög, horvát, lengyel, magyar, német és osztrák koprodukcióban zajlott. A nap végén megismerkedtünk az éghajlatváltozás alapfogalmaival, lényegével.

A további napokon, a  21. század egyik legnagyobb problémájának, a klímaváltozásnak a lehetséges lassítási módjairól tanultunk számos stratégiát. A 2030-ig meghatározott Fenntartható Fejlődési Célok, más néven Globális Célok, a gazdasági növekedés, a környezeti egyensúly és a társadalmi fejlődés összeegyeztetésére törekszenek, biztosítva, hogy minden embernek azonos lehetőségei legyenek, és jobb életet élhessen a bolygó veszélyeztetése nélkül. Az emberi tevékenységeknek az éghajlatra gyakorolt hatása e szükségletek kielégítése érdekében tagadhatatlan. Cselekedeteink nemcsak helyi, hanem globális szinten is hatással vannak bolygónkra. Az iskoláknak kiemelten fontos szerepe van a változások elindításában. Cél, hogy a diákok megismerkedjenek a klímaváltozás mérséklésének különböző módjaival, a megújuló energiaforrásokkal, a vízgazdálkodással és a hulladékkezeléssel. A kurzus olyan valós cselekvések kidolgozását ismertette, amelyek segítik a diákok ökológiai lábnyomuk csökkentését, a globális felmelegedés összefüggéseinek átlátását és megértését. Az elméleten kívül személyesen is megnéztük a világ 6. legnagyobb geotermikus erőművét, mely környezeti terhelését 0-ra tudták csökkenteni egy különleges technológiával. Másik látogatásunk alkalmával egy 10.000 m2-es üvegházat nézhettünk meg, amely teljes energiáját és vízellátását szintén a természetből nyerik. Egyik nap személyesen is részt vállaltunk Izland egyik új projektjének megvalósításában, Izland újrafásításában, melynek keretében egy arra alkalmas területen a csapat elültetett 400 őshonos facsemetét. A képzés végén 3 fős csoportokban vázlatosan elkészítettünk, egy-egy a saját iskolánk keretein belül megvalósítható fennterthatósági tervet, ezeket ismertettük a többi csoporttal, majd röviden értékeltük is őket. 

   

Ha hazajöttem, hogyan fogom hasznosítani az iskolámban?

A kurzus alatt még jobban tudatosult bennem, hogy milyen kicsi, de fontos lépéseket tehet bárki a klímaváltozás lassításáért. Fontosnak tartom, hogy a diákok szemlélete is változzon, megismerjék a klímaváltozás ok-okozati összefüggéseit. A kurzus alatt megismert egyik játék, a Climate Fresk (Klíma freskó), egy komoly játék, amely játékosan teszi átláthatóvá, tanítja meg a globális változás fő okait és ezek  kapcsolatait. Ezt szeretném alkalmazni és kollégáim számára is ismertté tenni. A kártyák alkalmazhatóak a komplex tantárgy, osztályfőnöki óra és a nyelvóra keretein belül is. Könnyen meg lehet vele tanulni bármely nyelven a klímaváltozás, fenntarthatóság szakszavait, ezen kívül segíti a tudatos szemlélet kialakítását is. Jól gyakoroltatja a megfelelő dolgok összekapcsolásának gyakorlását, az érvelést és az ok-okozati viszonyok kifejezését, mondatba foglalását. Ezen kívül szeretnék az iskolában a fenntarthatóság körében reálisan megvalósítható lépések kitalálásában és ezek kivitelezésében.

  

Délutáni programok, EU-s alapelvek 

 Több délután lehetőségem volt megismerkedni Izland világörökség részét képező természeti értékeivel, természet védelmével és  a megújuló energia felhasználásával.  Folyamatosan át lehetett érezni a szigeten élők vidám, pozitív, nagyon nyitott életérzését, ami végtelen nyugalommal társult. Izland nagyon befogadó és toleráns, ezt igazolja az akár Európából is bevándorlók magas száma, a szivárványos zászló és ilyenre felfestett utcák, a csak nőkből álló párt és az országgyűlés működése is, amely arra is tekintettel van, ha egy női képviselő egészen kis gyermekkel rendelkezik, aki még anyatej ellátásra szorul. A szemetet szelektíven gyűjtik, a biohulladékot is külön. A kiránduló helyeken sehol nincs eldobálva a szemét, pedig nincsenek kihelyezett szemetesek, legfeljebb a parkolókban. Ez alól láttam egy kivételt városon belül, ahol minden szerteszét volt dobálva, meg is jegyeztük a kolléganővel, hogy ilyet itt még nem láttunk. Néhány másodperc múlva rájöttünk a feladvány megfejtésére is, egy varjú szállt a szemetesre és egyenként húzogatta ki a szemetet a kukából, majd hajította ki azokat. Erre majd ott is kell megoldást találni. Jó volt sétálni a praktikusan és gyermekbarát módon kialakított utcákon és közösségi tereken, közben csodálva a régi és az ultra modern építészet remek társításait.


Rövid konklúzió,  ajánlás, jövőbeli terv

Sokadik Erasmus kurzusom után is úgy érzem, hogy ki kell használni a jó lehetőségeket és amennyiben adódik rá lehetőség a jövőben is szeretnék új dolgokat tanulni, megtapasztalni. Angol tudásom szinten tartására, csiszolására is jelenleg talán ez az egyetlen lehetőség és az új munka kapcsolatok kiépítésére is ez a legjobb színtér. A tűz és jég birodalma másodszor is lenyűgözött, sok energiával töltött fel. Mindenkinek szívből kívánom, hogy hasonló élményekkel és tudással gazdagodjon az Erasmus adta lehetőségeken belül is.