Géczy Judit

Nouvelles pistes pédagogiques: les interactions en ligne

   

“A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.”
2021-1-HU01-KA121-SCH- 000009486

      

Kurzusszervező:
CAVILAM

   

Helye, ideje:

2022.07.18. - 2022.07.22. Vichy (Franciaország)

   

Beszámoló:

"2022 júliusában a franciaországi Vichyben vettem részt a nagy múltra visszatekintő Cavilam továbbképzőközpont egyhetes módszertani tanfolyamán. A délelőtti kurzus (Franciatanítás öt érzékszervvel) azt mutatta meg, hogyan lehet az öt érzékszerv (látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás) segítségével élményszerűbbé és hatékonyabbá tenni a nyelvtanítást. Megtanultuk, hogy a színek alkalmazása hogyan könnyíteni meg a nyelvtan tanulását vagy a szavak memorizálását. Megmutatták, hogy az universal soundbank hogyan teszi élményszerűbbé a nyelvtan gyakorlását. A dalokban rejlő metodikai lehetőségekkel is foglalkoztunk. A gesztusok kapcsán az interkulturális különbségégekről beszélgettünk, valamint arról, hogyan segíti elő a mozgás a memorizálást. A szaglás és ízlelés nyelvórai használata pedig lehetővé teszi, hogy a lexikai tudás más memóriaterületekhez is kapcsolódjon. Nagyon hasznosnak találtam ezt akurzust, mert ma még nem létező foglalkozásokra képzünk diákokat, így nem tudjuk, hogy pontosan milyen kompetenciákra lesz szükségük, ezért felelősségünk az értelmükön kívül más készségeik fejlesztése is.

  

A délutáni kurzus (Új pedagógiai utak: online interakció) során a digitális oktatás jó gyakorlatainak esszenciáját kaptuk : számos alkalmazást ismertünk meg, amikkel véleménykutatást, számonkérést, játékot, avatárt vagy közös falat lehet készíteni. Minden alkalmazást nemcsak kipróbáltnuk, hanem megbeszéltük az előnyeit és hátrányait is, valamint azt, hogyan lehet a benne rejlő lehetőségeket jelenléti órákon illetve digitális tanítás során kiaknázni.

  

Konferenciát hallgathattam a modern francia irodalomról, a szinkronizálás nyelvórai használatáról valamint arról hogyan lehet a franciát mint idegen nyelvet tanítani. A továbbképző központ délutáni szabadidős programjai során felfedeztem környék kulturális és természeti nevezetsségeit, megismerkedhettem más tanfolyamokon résztvevő tanárokkal. Csoportomban arab, belga, costaricai, kanadai, mexikói, spanyol, szudáni, török tanárokkal voltam együtt, így betekintést nyerhettem gondolkodásmódjukba, megismerhettem oktatási rendszerüket.

  

Cavilam képzőközpont munkája kiváló. Széles palettából választhattam a számomra leginkább érdekes kurzusokat,konferenciákat, szabadidős foglalkozásokat, kirándulásokat. A tanárok szakmailag igen felkészültek és  segítőkészek. Nagyon hasznos, hogy a kurzus anyagát online még hónapokon keresztül elérhetem."