Eredmények

A külföldi, a családtól távol töltött gyakorlat alatt a diákok felelősségvállalása, önállósága, rátermettsége nőtt.

 

Új munkakultúrákkal, civilizációs környezettel ismerkedtek meg. A munkahelyi légkör mellett a diákok új trendekkel, új tanulási utakkal is megismerkedtek, ezt a beszámolóik is alátámasztják.

Tapasztalataink, és nemzetközi statisztikák szerint azok a diákok, akik tanulmányaik során vállalati gyakorlatot szereztek, könnyebben helyezkednek el a munkaerőpiacon, illetve akik nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkeznek, általában felelősségteljesebb, önállóbb munkakörökben kerülnek alkalmazásra. A beszámolók alapján a diákok motiváltabbak, konkrétabbal látják a jövőjüket.

Az elvárt tanulási eredményeket a munkaprogram tartalmazta ismeret, képesség, attitűd és autonómia, felelősség bontásban. Ez alapján készültek az értékelőlapok is.

A külföldi szakmai gyakorlat értékelése a munkahelyen történt. A munkahelyi mentor a tanulási eredményeket és a munkakörnyezetben nyújtott kompetenciákat értékelte, megjelölve a tanuló erősségeit és fejleszthető területit.

Az értékelőlap mellett a partnerintézménytől cégenként kaptunk egységes értékelést a diákokról, munkájukról, kompetenciáikról. A munkahelyi értékelésekből kiderül, hogy diákjainkkal elégedettek voltak, a diákokat udvariasnak, szorgalmasnak, jól képzettnek, motiváltnak, kezdeményezőnek

A diákok a kiutazás előtt – a pályázatra benyújtott motivációs levélben megfogalmazták céljaikat, elvárásaikat. A hazaérkezés után röviden összefoglalták, hogy ezek mennyiben valósultak meg, illetve ajánlásokat fogalmaztak meg későbbi mobilitásban résztvevők számára.

 (Diák mobilitás)

 

 

Tanáraink külföldi szakmai képzése hozzájárult ahhoz, hogy megismerkedjenek a szellemi szakmák esetén is a duális képzés, a közvetlen vállalati kapcsolatok előnyeivel, a szakemberek elméleti képzésbe való bekapcsolásának lehetőségével, nemzetközi gyakorlatával.

A mobilitásban résztvevő munkatársak közvetlen vállalati tapasztalatokat szereztek, képet kaptak a duális képzésről, és hazaérkezve ezeket a tapasztalataikat összegezték, adaptálták és beépítették mindennapi gyakorlatukba, a helyi tantervekbe és az iskola szakmai programjába.

Tapasztalataikat átadták kollégáiknak, így ők is képesek lesznek a tananyagot úgy kialakítani, hogy rövid munkaerőpiaci szereplőknél tett látogatásokkal, szakmai napokkal megteremtik a lehetőségét a valós gyakorlati tapasztalatszerzésre.

Az elvárt tanulási eredményeket a munkaprogram tartalmazta ismeret, képesség, attitűd és autonómia, felelősség bontásban.

 A mobilitásban részt vevő kollégák a félévi tantestületi értekezleten rövid beszámolóban foglalták össze tapasztalataikat, illetve ajánlást készítettek azokról a tartalmakról, módszerekről, eszközökről, melyeket a mobilitás során szerzett tapasztalataik alapján az iskola pedagógiai és szakmai programjába illetve a szakmai tantárgyak tanterveibe beépíteni javasolnak.

(Tanár mobilitás)