A pályázatról

Pályázati kategória: KA1 – Egyének tanulmányi, tanulási célú mobilitása

Pályázattípus: KA102 - Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása

Pályázati év: 2020

Megvalósítás: : 2020. szeptember 11. - 2022. február 28..

A támogatási szerződés száma: 2020-1-HU01-KA102-078367

A projekt címe: Szakmai gyakorlat Portugáliában

Hivatalos név: Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvu Közgazdasági Technikum

OID: E10200847


Iskolánk két tanítási nyelvű képzést folytató közgazdasági szakgimnázium, Budapest legjobb szakgimnáziuma, és egyben az ország legeredményesebb közgazdasági középfokú intézménye. 

Ennek megfelelően fejlesztési tervünknek azt a célt szolgálja, hogy az iskola megőrizze, illetve tovább növelje versenyképességét, vonzerejét, valamint az oktató-nevelő munka eddig elért magas színvonalát, eredményességét. Sikeres munkánk folytatásának, a minőség magas szintű biztosításának elengedhetetlen feltétele az eredményes beiskolázás, a közgazdasági képzésben motivált, a munkaerőpiacon jó elhelyezkedési esélyekkel rendelkező diákok megtalálása és megtartása, a szakmai oktatásban résztvevő pedagógusok ismereteinek, tapasztalatainak folyamatos bővítése. Ennek fontos eleme, hogy diákjainkat ne csak a „tanteremben” készítsük fel későbbi szakmáikra, hanem valós vállalti környezetben is szerezzenek tapasztalatokat


A projekt keretében 25 diák vesz részt négy hetes külföldi szakmai gyakorlaton, illetve több munkatársunk tanulmányozza a duális képzés lehetőségeit az uniós gyakorlatban. 

 

Az OKJ 2012-es átalakításával a Közgazdaság ágazat képzési rendszeréből kikerült az összefüggő vállalati gyakorlat, így diákjaink a magyar közoktatás és szakképzés rendszerében nem szereznek valós munkaerőpiaci tapasztalatokat. Eddig a képzés főleg az elméleti ismeretek átadására koncentrált, de a 2016-os és a 2018-as új jogszabályok úgy csoportosították át a tananyagot, hogy a képzés felénél a diákok már a legtöbb elméleti ismerettel rendelkeznek, így képesek egy vállalkozás mindennapi működésébe aktívan bekapcsolódni, ami egyben újabb motivációt jelent további tanulmányaikhoz. 

Mivel iskolánk kiemelt területe a nyelvoktatás, angol, német és francia nyelven két tanítási nyelvű osztályainkban szakmai tárgyakat (gazdasági és jogi ismeretek, pénzügyi alapismeretek) is oktatunk idegen nyelven, egyértelmű elvárás, hogy diákjaink külföldi tapasztalatokat is szerezzenek. 

A diákok nyelvi kompetenciái lehetővé teszik, hogy a 11. évfolyamon már külföldi szakmai gyakorlaton vegyenek részt, amely egyben nagy valószínűséggel későbbi pályaválasztásukat is orientálja. 

A projektben résztvevő diákok nyelvi kifejezőkészsége, munkahelyi soft kompetenciái fejlődnek, motiváltabbak lesznek további tanulmányaik iránt. 

 

Az egész életen át tartó tanulás perspektíváján keresztül változó világunk megköveteli a folyamatos megújulást minden munkavállaló részéről, ezért tartjuk fontosnak a tanárok folyamatos szakmai, pedagógiai, kulturális és idegen nyelvi képzését.  

Tanáraink külföldi szakmai képzése hozzájárul ahhoz, hogy megismerkedjenek a szellemi szakmák esetén is a duális képzés, a közvetlen vállalati kapcsolatok előnyeivel, a szakemberek elméleti képzésbe való bekapcsolásának lehetőségével, nemzetközi gyakorlatával. 

A mobilitásban résztvevő munkatársak közvetlen vállalati tapasztalatokat szereznek, képet kapnak a duális képzésről, és hazaérkezve ezeket a tapasztalataikat beépítik mindennapi gyakorlatukba. Képesek lesznek a tananyagot úgy kialakítani, hogy rövid munkaerőpiaci szereplőknél tett látogatásokkal, szakmai napokkal megteremtik a lehetőségét a valós gyakorlati tapasztalatszerzésre. 

Szakmai tanáraink képzése, „világlátása” azért is fontos, mert példát kívánunk állítani a hazai közgazdasági szakképzést folytató iskoláknak abban is, hogy diákjaikat vigyék ki a munkaerőpiacra, akár nemzetközi színtéren is juttassák tapasztalatokhoz. 

 

Fejleszteni akarjuk mind a tanárok, mind a diákok szempontjából az európai szinten való gondolkodásmódot és nyitottságot, valamint az aktív részvételt Európa demokratikus életében. Az európai mobilitás és együttműködési tevékenység egy két tanítási nyelvű iskola életében kiemelt helyen áll. 

 

Figyelmet fordítunk arra, hogy az eredményeket ne csak szűk körben hasznosítsuk, hanem terjesszük is.  2020-tól iskolánk Technikum lesz, ez egyben megteremti és meg is követeli, hogy új tanterveket, új Pedagógiai és szakmai programot készítsünk, melyekhez már felhasználjuk a mobilitás során szerzett tapasztalatokat. A szakmai képzésünk gyakorlatiasabb lesz, így vonzóbb a diákoknak. A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tagintézményeként és a POK bázisintézményeként a tapasztalatainkat, elsősorban a közép-magyarországi régió más iskoláinak munkatársaival, vezetőivel is megosztjuk. A projekt hatására a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai oktatási innovációk jelennek meg iskolánkban, amelyekhez minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető tudásmegosztást biztosítunk. 

 

A mobilitások hatására korszerűbb, elkötelezettebb, szakmailag magasabb színvonalú intézményi környezet alakul ki. A pedagógusok a jó példák integrálásával az új lehetőségek megismerésével elköteleződnek az iskola iránt, céljaik az iskola céljaival közössé válnak, a tantestületi szervezeti kultúra fejlődik. A résztvevő kollégák motivációja és elégedettsége növekszik a mindennapi munkavégzés sor