Forgács Balázs

Kurzus neve:
CLIMATE CARES!
  

“A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.”

  

Kurzusszervező:

PMSE+ (az iskola honlapja - a kurzus leírása )

  

Helye, ideje:

2021.07.18. - 2021.07.24. Reykjavik (Izland)

   

BESZÁMOLÓ:

A kurzusom azzal foglalkozott, hogy hogyan lehet a középiskolában is felhívni a diákok figyelmét és gyakorlati cselekvésre ösztönözni őket a klíma-környezetük védelmével kapcsolatban. Milyen programokban tud egy középiskola részt venni, amelyek aktiválják és későbbiek során is környezettudatos szemléletet alakítanak ki a diákok és egyben a tanárok körében is. Néhány program ezek közül pl: OECD project, ECO-schools, hundered.orgFOODE-Horizon, Eco-friendly Living, ECO warriors, stb…
   
Megbeszéltük a mai érték válság hatásait és az értékek újra gondolásának kialakítását, újra fogalmazását és terjesztését. Kialakítottunk egy civil kezdeményezést, ami Európa szerte azonos szabályok és gyakorlatok mentén halad majd, hogy a helyi környezettudatos gondolkodás és tevékenységek ellensúlyozzák a tömegtermelés és túlfogyasztás káros, agresszív, mindent felélő tevékenységét.
  
Kiemelten fontosnak tartottuk az ökológiai közgazdaságtan népszerűsítését, ismertetését, térnyerését, aminek fel kell váltania a klasszikus közgazdaság elveit nagyon sok területen. Megállapodtunk abban, hogy létre kell hozni az iskolákban is, földünk, társadalmunk, jövőnk fenntarthatóságának érdekében az úgynevezett hármas egységet, ami az ökológiai gazdaság-helyi környezet-helyi társadalmi csoportok egységes dinamikáján alapul, melyek egyenlő százalékban kapnak helyet a mindennapokban. Ezt a hármas-egységet ki kell alakítanunk és a tapasztalatokat, a tovább lépés kérdéseit meg kell osztanunk egymással időről-időre.
  
Külön program keretében foglalkoztunk a fenntarthatóság kérdésével, pontosabban avval, hogy mit is jelent számunkra Európában a fenntarthatóság? Mi az, ami elviselhető, méltányos és élhető mindannyiunk számára. Az a megállapítás körvonalazódott, hogy a fent említett három szó, közös területe fogja jelenteni a fenntarthatóságra adandó gyakorlati választ, ami országonként mást jelenthet, ezért szükséges ezen a területen is a gyors egyeztetés és közös területek kialakítása. Megegyeztünk abban, hogy a klímaváltozás egy olyan globális kihívás és veszély, amely nem tiszteli a nemzetek határait, mindenkire egyformán hatással lesz, ezért iskoláinkban nagy hangsúlyt kell kapnia a fenntarthatóság, klíma védelem ügyének.
  
Izland a jég és a tűz országa, ennek jegyében próbáltunk hideg fejjel és logikus gondolkodással környezetünk, jövőnk kérdéseire és válaszaira fókuszálni, válaszokat adni és meleg szívvel, tüzesen vetettük bele magunkat Izland környezeti szépségeibe, csodáiba.
Úgy éreztem, hogy Izlandon a természet szüntelenül beszél mindenkihez, ha kinyitod a szíved és az érzéseidre hagyatkozol. S ezeket le kell lefordítani az embereknek, akik még nem hallják…