A pályázatról

ERASMUS+ KA1

PÁLYÁZAT TÍPUSA: KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MUNKATÁRSAINAK MOBILITÁSA

MEGVALÓSÍTÁS: 2019. JÚLIUS 1. - 2020. JÚNIUS 30.

  

Összefoglaló

Iskolánk angol, német, francia két tanítási nyelvű képzést folytató közgazdasági szakgimnázium, országos iskolarangsorok szerint Magyarország harmadik legeredményesebb közgazdasági középfokú intézménye. Európai fejlesztési tervünk azt a célt szolgálja, hogy az iskola megőrizze, illetve tovább növelje versenyképességét, vonzerejét, valamint az oktató-nevelő munka eddig elért magas színvonalát, eredményességét.

  

A projektünk céljai a "megújuló-modern iskola koncepció" nevű stratégiai tervünkből, és az ezzel összhangban levő "Európai fejlesztési tervünkből" fakadnak.

  

1.       Pedagógusi módszertani változatosság, tanulóközpontúság:

Egy jó iskola középpontjában a tanuló áll. Egy jó iskola kulcsa viszont a naprakész, továbbképzett, széles látókörű, európai tapasztalatokkal rendelkező pedagógus. Olyan pedagógusokra van szükség, akik a tanulókhoz pozitívan viszonyulnak, következetesek, igazságosak, de igényesek is, minden szituációban képesek az önkontrollra, a saját tantárgyukat tudják, és meg is tudják tanítani, a tanulókat respektálják, egyenrangú félnek tekintik őket, a tanulók teljesítményét pozitívan motiválják.

   

2.       A nemzetköziesítés bővítése a szakképzésben is:

Az eddigi sikeres köznevelési nemzetközi kapcsolataink mellet az idei évtől a szakképzésünket is nemzetköziestíeni szeretnénk. A közgazdasági szakgimnáziumi képzésben jelenleg a diákok számára a magyarországi gyakorlati képzés nem létezik a kerettantervek alapján, így ezt külföldi ka1-es szakképzési diákmobilitásokkal oldjuk meg. A KA1 szakképzési diákmobilitás projektmenedzsmentje, illetve a kinti mobilitás kísérő kollégáinak szükségük van a nyelvi, szakmai nyelvi tudás fejlesztésére. Ezen kollégák esetében fontos kompetencia, készség a szóbeli kommunikáció, a beszédhajlandóság növelése, a szakmai kapcsolatépítés lehetősége, hogy szakos tanárkollégával is tarthassa a kapcsolatot és kommunikálhasson szakmai kérdésekről, kapjon és oszthasson meg jó gyakorlatokat.

   

3.       Humánerőforrás színvonalának emelése, a szervezeti kultúra erősítése, vezetői kompetenciák növelése:

Fontos fejlesztendő terület a vezetői kompetenciák fejlesztése, az iskolavezetési ismeretek, stratégiák elmélyítése. Vezetők számára új fontos területnek jelennek meg a soft skills-ek, puha készségek: a fejlett empátia, a könnyed és nyílt kommunikáció, a jó csapatjátékos attitűd, a megszerzett tudás továbbadására való képesség éppúgy, mint a felelősségvállalás, a felmerülő probléma megoldására koncentráló szemlélet.

   

Jelen projektben 15 munkatársunk vesz a fenti háromcél megvalósítását segítő továbbképzésben Európa különböző országaiban. A pályázatban résztvevő kollégák a tantestület olyan kollégái:

- akik eddig is aktív szerepet vállalt a gyermekek, tanulók fejlesztésében, eszközeikkel, módszereikkel hozzájárultak a nevelés, oktatás színvonalának növeléséhez, és most is szívesen vesznek részt a továbbképzésben

- fontosnak tartják saját szakmai fejlődésüket, a felzárkózást az európai trendekhez. A külföldön szerzett tapasztalatokat be tudják és be akarják építeni a napi munkájukba, hogy a diákok számára is hasznosítható legyen a megszerzett tudásuk.

- a tanítás során nemcsak ismeretet és tapasztalatokat akarnak átadni, hanem egy nyitott és újfajta gondolkodásmódot, amelyet az intézmény falain túl is be akarnak mutatni.

   

A projekt fő lépései:

a mobilitást előkészítő szakasz (szerződések kötése, kurzusok véglegesítése, utazás megszervezése, előkészítő tanfolyamok), mobilitási szakasz, disszeminációs szakasz, pályázat zárása.

   

A projekt tervezett hatása a szervezetünk egészére, annak különböző tagjaira egyértelműen pozitív, fejlesztő jellegű. A mobilitásban résztvevő kollégák magasabban kvalifikált pedagógusként képesek lesznek tudatosan szakmai fejlődést, feltáró-elemző, fejlesztő-újító, tudásmegosztó tevékenységet végezni. A nemzetközi kapcsolatrendszerünk megerősödik, a diákoknak további lehetőségeik lesznek európai országokba való utazásokra, az ottani kultúra megismerésére, nyelvi képességeik fejlesztésére, esetleges továbbtanulásra. Országos, nemzetközi hatást is tervezünk. A projekt hatására a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai oktatási innovációk jelennek meg iskolánkban, amelyeket mint jó gyakorlatok az Oktatási Hivatal pedagógiai bázisintézményeként a középmagyarországi régió iskoláinak is be tudunk mutatni illetve minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető tudásmegosztást biztosítunk. Tevékenységünkkel elősegítjük az országos pedagógiai közélet fejlődését. Az Erasmus+ Project Results Platform segítségével nemzeti illetve nemzetközi hatást érhetünk el: egész Európa tanárközösségét elérhetjük idegen nyelven, őket további hasonló projektekben való részvételre ösztönözve. Európa bármely pedagógusa a jó gyakorlatok és a sikertörténetek tanulmányozásával ihletet kaphat európai nemzetközi projektek tervezésére, megvalósítására.

   

Résztvevők: