Forgács Balázs

Tanfolyam neve:
Educational Technology Today

leírás

  

Kurzusszervező:

BELL - Cambridge

honlap

  

Helye, ideje:

Cambridge (UK)   2018. 07. 30. - 2018. 08. 10.

  

  

Disszemináció:

Tananyagok ide kattintva elérhetőek

   

    

BESZÁMOLÓ

A jövő oktatás technológiája már az ajtón kopogtat…

  

Egy nemzetközi tanárcsapat magyar résztvevőjeként merültem el a többiekkel együtt az oktatás világának online terében, s tapasztaltam meg a kibertér oktatásra szánt területeinek egy részét. A két hét alatt a gyakorlati, tapasztalati oktatáson-tanuláson s elsajátításon kívül, egyfajta virtuális szemléletmódba is bevezettek.

  

Megtapasztaltam, hogy a mai diákok életében az online felületek, a virtuális valóság lett – paradox módon – a valóság. Megtanultam; ahhoz, hogy tanárként tényleg elérjem diákjaimat, hogy segítségükre legyek, hogy fejleszthessem tehetségüket, tájékozottnak kell lennem online, ismernem kell az applikációk széles tárházát, alkalmazhatóságuk mikéntjét, az online közösségi tereket a felhő alapú térben. A különböző programok szinte minden tantárgyhoz használhatók, segítik a tanárt és a diákokat is, mert lendületet adnak. Megtapasztaltam, hogy milyen új nézőpontokból lehet egy szaktantárgyat bevezetni, elmélyíteni, gyakoroltatni és számon kérni. Az online felületek, technikák segítenek kiemelni és jobban láthatóvá tenni egy részt az egészből s fordítva, egy meghatározott részből jobban lehet látni, megérteni az egészt. Megtanultam, hogy a különböző oktatási online technológiák hogyan segítik a csoportmunkát, a kooperációt az osztályban és hogyan segítik kizárni a csoportmunkánál fellelhető jelenséget, a potyautas magatartást. Bevezettek az online technikák által elérni kívánt HOTS módszertanának jelentőségébe és gyakorlati alkalmazásába. A HOTS – Higher Order Thinking Skills, azaz magasabb, összetettebb gondolkodási képességet jelent. Ez azt jelenti, hogy az online eszközök használata, összetettebb gondolkodásra, együttműködésre és probléma megoldásra készteti, tereli a diákokat az egyes feladatok megoldása, véghezvitele közben. További előnye, hogy többször feleleveníthető, más tantárgyakkal, területekkel összekapcsolható s nem korlátozódik negyvenöt percre.

   

Rávilágítottak tanáraim a két hét alatt arra, hogy az osztálytermi munka a ma diákjainak nem lehet úgymond egy állókép, hanem – mint ahogy az élet – mozgásban kell lennie, s az online oktatási technológiák ebben is a pedagógus segítségére szolgálnak. A mobiltelefonok használatának mikéntjéről és órán való felhasználásukról szintén sok szó esett. Természetesen a két hét nagyon aktív hozzáállást, szorgalmat s tanulást kívánt, mivel tanáraim az elméleti ismertetések után, gyakorlati feladatok sorával láttak el, hol egyénileg, de leginkább csoportban. Remélem, hogy a tanult online technikákat eredményesen fogom alkalmazni és ezáltal diákjaimat fel tudom készíteni szaktantárgyam keretében a jövő elvárásaira és arra, hogy hogyan gondolkodjanak úgy rendszer szinten, hogy saját maguk helyét, az állandó változások folyamán is, mindig megleljék.