A projekt leírása 2016-2018

Erasmus+ KA 2

Cím: In memoriam

Munka nyelve: francia

Résztvevő országok: Magyarország, Franciaország (koordinátor), Spanyolország, Lengyelország

A program kezdete: 2016.09.01

Befejezés: 2018.08.31

  

A projekt leírása

Az „In memoriam” projekt négy európai ország közötti stratégiai partnerség. Négy emblematikus személyiség munkásságát és hatását kínáljuk fel a diákjainknak, akik európai  értékeket hoztak létre ( Jean Moulin, Miguel Hernández, Kertész Imre, Marek Edelmann, egy ellenálló, egy költő, egy holokauszt-író, egy orvos, aki a varsói gettóbeli felkelés kezdeményezője volt.) Szeretnénk felkelteni a diákjaink érdeklődését a saját és a mások történelme iránt, szeretnénk , ha felismernék a történelmi  memoárok fontosságát, mert európai polgárrá válni, azt is jelenti, hogy ismerjük a TÖRTÉNELMET, közös történelmünket. Elsődleges célunk az, hogy diákjainkat képzésük szereplőivé váljanak, felajánlva nekik a kutatás, a csere, az írás, az alkotás lehetőségét egymással, vagy egymásnak franciául, spanyolul vagy angolul használva az IKT eszközöket. A projektünk szívében a felelősségtudat, a motiváció, nemzetközi nyitás, nyelvi és kulturális kompetenciák fejlesztése, IKT eszközök használata van.  Közös egységnek, Európának a tagjai vagyunk, így a fiataljaink nyomon követhetik annak építését: megismerve önmagukat és másokat.    

  

Ez a projekt újdonság, mert először fog ez a négy európai ország együttműködni, amely az állandó cserén, a partnerségen és az IKT eszközök használatán alapszik. Valós szükségletnek, motivációnak és nyitottságnak  felel meg. Mivel két intézmény is vidéki, nehéz létrehozni számukra cserekapcsolatokat, a diákok sokszor nehéz családi körülmények között élnek, így projektünk igazolja célkitűzéseinket, hogy bővítsük ezen diákok világképét.  Szeretnénk őket motiválni, bevonni minden tevékenységünkbe támogatni a nyelv tanulásukat, ami elengedhetetlen a cserékhez, ami végigkíséri ezt a projektet. A mobilitások lehetővé teszik, hogy diákjaink új országok valóságát is felfedezzék. Megkönnyíti és javítja a pedagógia módszerek használatát. Régióink gazdagok elhívatott emberek sorsában ( Jean Moulin Chartres prefektusa volt, és harcos első pillanattól kezdve, Miguel Hernández elkötelezett köztársaság párti költő, Kertész Imre tanuja és túlélője a holokaustnak, Marek Edelman orvos és a varsói gettó felkelésének kezdeményezője.). Mindez azt a közös európai örökséget tükrözi, ami a 4 tagország történelmében található, és alapértékeink között megtalálható. Meg kell ismernünk a múltat, ahhoz, hogy egy közös jövőt építhessünk. Projektünknek köszönhetően, diákjaink ezt meg tudják tenni. 

  

Mindenki saját kompetenciái alapján vállalja a feladatokat, hogy elérhessük a fő célkitűzésünket: egy közös háromnyelvű kiállítást, amit párhuzamosan, egyszerre fogunk bemutatni a négy intézményben, így mutatjuk be Jean Moulint, Miguel Hernándezt, Kertész Imrét és Marek Edelmant a történelem sodrában. A francia intézményben sok olyan diák van, akik az informatika szerelmesei, így ők fogják működtetni a videó-láncot, létrehozzák a Net Plusz Ultra láncot, blogot írnak, és minden intézményben lesz egy IKT tanár –felelős. A lengyel iskola minden találkozó után feltölti az infókat a netre. Magyarország az értékelési lapok felelőse, a képzőművészeti és zeneórákon olyan alkotásokat hoznak létre, melyek a kiállítást harangozzák be. A humán tárgyak és az idegen nyelvek a történelmi és kulturális háttér bemutatását vállalják. A könyvtárak és médiatárak megkönnyítik a kutató munkát, a könyvvásárlást, helyet biztosítanak a kiállítások, plakátok  számára. Az intézményvezetők erősítik a kapcsolattartást a helyi hatóságokkal, inspektorokkal,    francia intézetekkel, szövetségekkel, képviselőkkel stb. A partnerek közötti kapcsolattartás e-mailen keresztül, videó konferencia által valósul meg. Igyekszünk tiszteletben tartani az időbeosztást és budgetet.  2016 novemberében az előkészítő találkozón fixálunk minden eddig megbeszéltet, eldöntjük az értékelési formákat, a köztes és végbeszámolók formáját, a hosszú távú terjesztést.