Dedinszkyné Szilágyi Erzsébet

   

Amikor 1968. szeptember 1-jén frissen vasalt matrózblúzomban beléptem a Hunfalvy kapuján, még nem gondoltam, hogy sok évvel később, az utolsó, munkában töltött napomon is ezen a kapun fogok kilépni. Pedig így történt. Csodálatos 4 évet töltöttem diákként a Hunfalvyban.

  

Aztán teltek-múltak az évek – közgazdasági egyetemet végeztem Leningrádban (ma Szentpétervár), munkába álltam, megszülettek a gyerekeim, majd 1991-ben, éppen itt kínálkozott egy lehetőség arra, hogy közgazdász tanárként munkába álljak. 1992-96 között osztályfőnöke lehettem egy nagyon jó képességű osztálynak, ahol egymás mellett tanultak az akkor induló japán tagozatosok, és az angol és német kéttannyelvű képzésben részesülők. Erre az időszakra esik a gazdasági ismeretek tantárgy megreformálása, a vállalkozási ismeretek bevezetése, amit szívügyemnek tekintettem.

  

1996-ban igazgatóhelyettesi megbízást kaptam. Ezzel új korszak kezdődött a munkámban, hiszen a mindennapi tanítást, a diákok között eltöltött időt felváltotta az irodában, gép mellett elvégzendő sok adminisztrációs feladat . 2005-ben Plánk Tibor kollegám került az igazgatói székbe és talán addigi munkám elismeréseként további megbízást kaptam az igazgatóhelyettesi feladatok ellátására. Újult erővel, rengeteg tervvel, elképzeléssel vetettük magunkat a munkába. Sok mindenben követtük a hagyományokat, de sok újítást is kitaláltunk és bevezettünk (igaz, talán nem mindig önszántunkbólJ). Célunk mindig az volt, hogy a lehetőségek szerint a tanárkollégák és diákok érdekeit tartsuk szem előtt. Örülök, hogy tagja lehettem a csapatnak :) !

  

2012 decemberében, nyugdíjba vonulásomkor,” 25 év” után végleg elhagytam a Hunfalvyt, persze csak képletesen, hiszen az életem része volt és mindig nagy-nagy szeretettel fogok emlékezni kollégáimra és diákjaimra is.