Ádámné Pittmann Katalin

  

1968-2005-ig az iskolában mint matematika-fizika szakos tanár, néhány évig a dolgozók esti iskolájában is tanítottam.

Pályafutásom kezdete egybeesett az új matematika tanterv bevezetésével, s még alkalmam volt 5 évig a legújabb tanterv szerint is tanítani.

13 éven át, összesen 4 osztály osztályfőnöke, 1973-2001-ig a természettudományos munkaközösség vezetője voltam.
Több kisebb-nagyobb iskolai megbízatásom volt (pl. énekkar patronálás, iskolai tankönyvfelelős stb.) Matematika szakkört, matematika felvételi előkészítőt tartottam több éven át.

1986-ban munkaközösségünk kísérletként bevezette a számítógépek alkalmazását a matematika oktatásába, ennek tantervi egyik tantervi összeállítója és a kísérlet vezetője voltam . Ekkor még az informatika tantárgy nem létezett.

Iskolai pályafutásom alatt számítástechnikai szoftverüzemeltetési OKJ-s, valamint közép- és emelt szintű matematika érettségi vizsgáztató tanfolyamot végeztem.

Szép emlékeim között őrzöm a diák- és tanárkirándulásokat, rendezvényeket.

  

Jó érzéssel töltött el, hogy munkámat elismeréssel is jutalmazták. 1978-ban Oktatási miniszteri dicséret, 1986-ban Kiváló munkáért kitüntetés és 2005-ben Az év tanára díjakban részesültem.