Vidor Győző Alapítvány

Vidor Győző a 1958-tól nyugdíjba vonulásáig 1965-ig a Hunfalvy János Közgazdasági Technikum Ipari Tagozat és Leány Gimnázium igazgatója volt. 

   

A felesége, gyermekei és unokái elhatározták, hogy az iskola tanulói részére alapítványt hoznak létre. Az alapítók célja Vidor Győző emlékének megőrzése oly módon, hogy minden évben ösztöndíjban részesítik az iskola azon tanulóit (2-3 fő), akiknek tanulmányi munkája és emberi magatartása méltó Vidor Győző emlékéhez. Az alapítók szándéka szerint ez az ösztöndíj hozzájárul a tanuló sokoldalú tehetségének kibontakozásához. A diákokat az osztályfőnökök (10. vagy 11. évfolyam) javaslatai alapján az alapítvány kuratóriuma választja ki minden év májusában.
   
A kuratórium tagjai Vidor Éva, Vidor Judit, Plánk Tibor igazgató, Pavek Ferencné, Kónyi Eszter tanárok. Vidor Éva a mai napig nagy szeretettel, gondoskodással vesz részt a kuratórium munkájában. Minden év elején, az ösztöndíj átadásakor személyesen is gratulál, és ajándékot ad át a diákoknak.