Vidor Győző 1958-1965

Könyvvitel- levelezés- jogi ismeretek, politikai gazdaságtan szakos felsőkereskedelmi iskolai tanár, okleveles közgazdász.

  

Lapokban, folyóiratokban ismeretterjesztő cikkei jelentek meg, előadásokat tartott. Legfontosabb feladatának tartotta  a 90 %-ban új tantestület magas képzettségű tagjainak egységes nevelőtestületté kovácsolását, az iskola színvonalának emelését, a hunfalvys  tudat kialakítását. Szigorú, igazságos, emberséges volt, mind kollégáival, mind diákjaival.

  

Családja létrehozta a Vidor Győző Alapítványt. Az alapítók célja Vidor Győző emlékének megőrzése oly módon, hogy minden évben ösztöndíjban részesítik az iskola azon tanulóit, akiknek tanulmányi munkája és emberi magatartása méltó Vidor Győző  emlékéhez. Az alapítók szándéka szerint ez az ösztöndíj hozzájárul a tanuló sokoldalú tehetségének kibontakozásához.