Nyelvi képzésünk

Öt nyelvet tanítunk, ebből hármat - angol, német, francia - a két tanítási nyelvű oktatás keretében is, a japán és orosz nyelvoktatásunk pedig speciális. Az előző tanévben 139 végzős diákunk 151(!) darab nyelvvizsgát szerzett, zömében felsőfokú C típusút.

     

1.

KÉTTANNYELVŰ KÉPZÉS 

Kiemelten kezeljük a két tanítási nyelvi oktatás elvárásainak való megfelelést. Ennek régi hagyománya van az iskolában, hiszen német nyelvből 1987, angolból 1990, és francia nyelvből 1998 óta folyik két tanítási nyelvű oktatás. Az iskolai pedagógiai programokban korábban 80%-ot jelöltünk meg a végzéskor a tanulók nyelvvizsga eredményeit illetően. Ezt a célt angol nyelvből mindig sikerült teljesítenünk, német, és francia nyelvből pedig több alkalommal. Célunk, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a 10. évfolyam végén a diákok legalább 50%-a sikeres nyelvvizsgát tegyen, illetve az országos nyelvi mérésen legalább 60%-os eredményt érjen el. Ezt a célt az előző évben valamennyi nyelvből teljesítettük, angolból 100% volt az eredmény. A két tanítási osztályainkban végző diákok legalább 90%-a kell hogy sikeres nyelvvizsgát tegyen. Ezt a célt tavaly angol nyelvből tudtuk teljesíteni 97%-kal. Fontos stratégiai célunk, hogy minden nyelvből ösztönözzük a diákokat arra, hogy tanulmányaik befejezése előtt sikeres nyelvvizsgát tegyenek, legalább B2-es szinten.

   

2.

MINDEN DIÁK KÉT NYELVET TANUL

Valamennyi diákunk két idegen nyelvet tanulhat, egyet két tanítási nyelvi osztályban célnyelvként, vagy tagozatos főnyelvként, mellette pedig egy második nyelvet heti három órában. Valamennyi nyelvi csoportunkban alapvető stratégiánk a nyelv megkedveltetése a diákokkal változatos és rugalmas nyelvtanári módszerek alkalmazásával, illetve sikerrel ösztönözni a tanulókat nyelvvizsgák letételére. A tavalyi évben végzős diákjaink 109%-a rendelkezett nyelvvizsgával (több diák két nyelvből is sikeres nyelvvizsgát tett)

   

3.

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK

A nyelvi előkészítős osztályok kiváló lehetőséget biztosítanak a felzárkóztatásra és az idegen nyelv megkedveltetésére is. A nyelvi előkészítős osztályok év végi záróvizsgáit egységesítettük és meghatározott keretek között az iskolai Pedagógiai Programban lehetőséget biztosítunk a két tanítási és nem két tanítási osztályokban tanuló diákok közötti cserére is. Ezt a lehetőséget a hatékonyabb nyelvoktatás és a két tanítási nyelvű kritériumoknak való megfelelés érdekében szeretnénk megtartani.

   

4.

TUDÁS SZERINTI CSOPORTOK

Ösztönözzük diákjainkat arra, hogy a második nyelvet is komolyan vegyék, és lehetőleg ne adják le a 10. évfolyam végén, még akkor sem, ha a megnövekedett óraszám más tárgyak miatt erre csábítaná őket. A tudásszint szerinti, sávos órarendben történő második nyelv oktatás lehetőségét továbbra is szorgalmazzuk, és igyekszünk maximálisan kihasználni az általa nyújtott lehetőségeket.

   

5.

MAGAS NYELVI ÁTLAGOK

Igyekszünk megtartani eddigi kiváló nyelvi átlagainkat az idegen nyelvekből, amelyek általában 4,0 körül mozognak.

   

6

IDEGEN NYELVI VERSENYEK

Több évtizedes hagyományt folytatva rendszeresen részt veszünk és kiváló eredményeket érünk el idegen nyelvekből országos és fővárosi szintű versenyeken, ezzel is erősítve diákjainkban és szaktanárainkban az eredményes nyelvtanulás és nyelvtanítás fontosságát. Nyelvi projektek, iskolai szintű nyelvi versenyek már hagyományosan részét képezik a tanévnek. Ezek nagyon sok diákunkat vonzanak, ezért továbbra is célunk igényes színvonalú programok szervezése.

 

7.

NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK, DIÁKCSERÉK

Nagyon sok diákunk és nyelvtanárunk vesz részt hosszú évek óta nemzetközi pályázatokban, illetve diákcserékben, melyeket továbbra is lelkesen folytatni kívánunk.

   

8.

MAGAS SZINTŰ NYELVTANÁRI MUNKA

Iskolánkban alapvető, leginkább saját magukkal szemben támasztott követelmény a nyelvtanárok részéről a hagyományoknak megfelelő igényes, magas szintű nyelvtanári munka, annak érdekében, hogy diákjaink kiváló nyelvi eredményeket érjenek el. Az iskolában idegen nyelvet tanítani továbbra is speciális kihívás lesz. A nyelvtanárok feladata továbbra is az állandó szakmai és módszertani megújulás, aminek legfőbb célja, hogy a diákok megszeressék, örömmel tanulják az idegen nyelveket és az eddigiekhez hasonló, vagy azokat túlszárnyaló eredményeket érjenek el.

   

9.

NYITOTT ISKOLA

A nyitott iskola elvének szellemében színvonalas nyelvi órák megtekintésére várjuk az érdeklődő 8. osztályos diákokat, szülőket, tanárokat, kollégákat és bárkit.