Tanórán kívüli foglalkozások

2018/19-es tanév

  

2018/19-es tanév foglalkozásai (excel fájl)

  

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. (SZMSZ)

  

Tanórán kívüli foglalkozás: 
(1) a szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport [a továbbiakban együtt: diákkör], 
(2) az iskolai sportkör, 
(3) a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap, 
(4) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 

   
Minden az előzőekben részletezett iskolai rendezvény, foglalkozás csak pedagógusi részvételével szervezhető és bonyolítható. A tanórán kívüli foglalkozásokról az iskola tájékoztatja a szülőket. (Házirend)