A természet marketingje

  

A projekt vezetői: Szabó Eszter, Tyukász Ildikó

  

A projekt célja:

Projektünk célja, hogy bemutassuk az érintetlen természet gazdasági szerepét. A két fogalom látszólag eltér egymástól, mégis azt szeretnénk, ha a diákok látnák, hogy a gazdaság szerepe túlmutat a termelés, a szolgáltatás, a gazdálkodás területén: ma már szerves része a természet kincseinek megőrzése, a napjainkban komoly hangsúlyt kapó környezetvédelem. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park számtalan programot kínál. Ezek közül egy olyan kirándulást választottunk, ahol egy szervezett túravezetés keretében betekintést nyerhetünk a Kis-Balaton érintetlen világába, majd azt követően láthatjuk a turizmus helyi gazdasági környezetre gyakorolt hatását (helyi szolgáltatások igénybe vétele, egyedi szolgáltatások kialakulása, hagyományos és új egyedi készítésű termékek piacra történő bevezetése).

 

 A projekt leírása:

A projekt megvalósítása két lépésben történik. Az első projektnapon előkészítjük a szakmai kirándulást: megbeszéljük, hogy mit jelent a marketing, a kereskedelem, a szolgáltatás. Foglalkozunk a környezetvédelemmel, annak gazdasági és természeti okaival és hatásaival. Csoportmunkában feldolgozzuk a magyarországi turizmus kiemelt helyszíneit, majd a balatoni régió turisztikai központjait. Egy rövid ismeretterjesztő film segítségével megismerkedünk a Kis-Balatonnal, annak természeti és környezeti hátterével, majd a Balatonfelvidéki Nemzeti Park sokrétű munkáját elemezzük. Az előkészítő nap végére célunk, hogy a diákok tisztában legyenek a természetes környezet gazdaságra gyakorolt hatásával, annak lehetőségével, hogy az érintetlen táj védelmével hogyan lehet pozitív gazdasági eredményt elérni.

A projekt második napján kirándulást teszünk a Kis-Balatonhoz, ahol a szervezett túravezetést követően elsődleges adatgyűjtés keretében feltérképezzük a turizmus helyi és környékbeli gazdasági életre gyakorolt hatását.

Az összegyűjtött adatokat, képeket és rövid videókat a hazafelé tartó buszúton a diákok összerendezik, abból egy egységes koncepció alapján elkészítik a projekt bemutatásának tervét, illetve létrehozzák a kész bemutatóanyagot.

A projekt-napok utolsó eseményeként bemutatjuk az iskolában az összegyűjtött elsődleges és másodlagos információk alapján a Kis-Balaton turisztikai jelentőségét, a turizmus gazdasági szerepét. 

 

természet marketingje