Kezdetben... az Osztrák-Magyar Monarchiában ( sportegyletek és tornaórák) - sporttörténeti projekt

  

A projekt vezetői: Sárhidi Éva, Geiger Kinga

  

A projekt célja

A Hunfalvy diákjai, tanárai, vendégei ismerjék meg a magyar történelem egyik fénykorának, a dualizmus időszakának életmódját, különösen a sportolási lehetőségek növekedését, a sportegyletek létrejöttét. Néhány – általuk választott sportág történetéről a múzeumi foglalkozás keretében kezdenek tájékozódni a projekt résztvevői, majd egy digitális fotóalbumot és állandó dekorációt készítve őrzik meg az ismereteket. A munkafolyamatot egy rövidfilmben dokumentálják. 

A projekt szeretne hozzájárulni az iskola történetének kutatásához és a hagyományőrzéshez is, mert a tanulók a dualizmus kori testnevelés órák világába is betekintést nyernek, majd összevetik az akkori és mai tornagyakorlatok, tornaszerek hasonlóságait és különbségeit, és ezt a végén fényképeken is megörökítik.  Az ismeretszerzés tehát mind a testnevelés, mind a történelem  tantárgyhoz kapcsolódik, így különböző érdeklődésű diákok együttműködését is szeretnénk erősíteni. Célunk, hogy egy igényes állandó dekoráció is szülessen a lépcsőházban, hogy a tornaterembe látogatók „áthangolódjanak” a sport világába, történeti emlékeibe. A munka a későbbiekben folytatódhat különböző korok magyar sportsikereinek dokumentálásával.

  

A projekt leírása

A sporttörténeti projekt két témakört ölel fel: a sportegyletek születését a dualizmus korában és a testnevelés oktatásának korabeli dokumentumait, különösen a Hunfalvy évkönyveiben fellelhető ismereteit. A projektben résztvevő tanulókkal először a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban tájékozódunk, ahol a tárlat megtekintése után múzeumpedagógus által vezetett foglalkozáson veszünk részt. Az iskolában a témát kisebb altémákra bontanánk , egy kis csoport gyűjtőmunkát végezne az iskolai könyvtárban, lennének olyanok,  akik fotókat válogatnának és  rendeznének albumba és olyanok , akik a prezentáción dolgoznának.

A következő projektmunkák elkészítését tervezzük:

  • digitális fotóalbum készítése, 
  • Kezdetben/Most: ugyanaz a tornatermi csoportkép egymás mellett,
  • korabeli fényképekből tárlat, fotókiállítás összeállítása a tornateremhez vezető lépcsőházban,
  • prezentáció és feladatlap (totó)  az iskola tanulóinak,
  • filmkészítés a projekt munkálatairól.

A bemutatót egy játékkal szeretnénk zárni, az iskola tanulói egy totót kapnak, hogy megmutassák, mennyit tudnak, tudtak meg e korszak sportéletéről. A lépcsőházi fényképtablók összeállításai állandó dekorációként csak a nyomdai munkálatok után, bekeretezve kerülnének fel a falakra.

  

 

   

sport