BRI-QUIZ

  

A projekt vezetői: Nagyné Lévay Andrea, Szondi Gyöngyi, Baranyai István

  

A projekt célja:

- az angol nyelvtanítást kiegészítő országismereti és  kulturális tudásanyag összegyűjtése,

- változatosan szórakoztató kooperatív munka ösztönzése az IKT eszközök alkalmazásával,

- a produktumok a későbbiekben a tanítási folyamat során nagy segítséget jelentenek a célnyelvi civilizáció tanítása során, illetve a két tanítási nyelvű iskolák versenyfeladataiként is szolgálhatnak,

- egy vadonatúj kvíz programszerkesztő alkalmazása a feladatok elkészítéséhez.

   

A projekt leírása

Tíz témakört dolgozunk fel a diákokkal az Egyesült Királysággal kapcsolatos kulturális és civilizációs ismeretek területén: zene, film, étkezés, sport, márkák, oktatás, tömegkommunikáció, szimbólumok, hagyományok, fesztiválok, idegenforgalmi látványosságok.

A 2-3 fős csapatok az első megbeszélés során témát húznak, amelyet a projekt során 20 kérdés formájában dolgoznak fel (többválasztós kérdések, igaz-hamis állítások, térképkészítés, képanyagok, videók, hangfelvételek). A tanulóknak legalább három különböző feladattípust kell alkalmazniuk, amelyek közül minimum egy IKT-jellegű kell, hogy legyen. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forrásanyagot minden esetben fel kell tüntetniük.

Előzetes feladatként egy kérdéssort kapnak a diákok, ami II. Erzsébet királynő 65 éves uralkodásának évfordulójával kapcsolatos. A projektnapok során napi 2 villámkvíz vetélkedőn vesznek részt a tanulók, az eredményes szereplésért jutalmat kapnak. A projekt utolsó napján a csapatok bemutatják egymásnak az elkészült produktumokat. A legsikeresebbeket az iskola többi tanulója számára is megtekinthetővé tesszük, illetve a későbbiek folyamán Centrum-szintű vetélkedővé is válhatnak.