ERASMUS+ Student Voice – the BRIDGE to Learning

Partnertalálkozó Dublinban
A 2017 decemberében, Dublinban megrendezett Student Voice projekttalálkozón két tanárunk: Eőri János és Kőnigné Pénzes Edit vett részt.

  

A program első napját a dublini vár konferenciatermében bonyolították le kb. 130 résztvevővel. A nemzetközi találkozón Írország, Skócia, Szlovénia és Magyarország képviseletében jelentek meg oktatáskutatók és pedagógusok.

  

A konferencia délelőtti, „plenáris” részében összesen két hagyományos előadás hangzott el, az egyiket Norman Emerson, az NCCA igazgatója tartotta, aki bemutatta a projekt céljait, eddigi eredményeit és további céljait. Hangsúlyozta, hogy a résztvevő országok mindegyikének a saját útját kell járnia, bár a cél közös.  A diákok, szülők, tanárok, munkaadó, fenntartó viszonyát színes szálakból összesodort kötélhez hasonlította, amely meghatározza az oktatás- nevelés kereteit. Külön kiemelte az SV kulcsgondolatát: a tanítási folyamat középpontjába a tananyag helyett a diáknak kell állnia.

  

A tanárok, fejlesztők, szakértők a nagyteremben - egy előzetes beosztás alapján - 15 kerek asztalnál foglaltak helyet úgy, hogy az egy országból érkezett iskolák külön asztalhoz, de a hasonló intézmények képviselői azonos csoportba kerültek. Minden csoportnak volt ír részről egy segítője is.

  

Az asztaltársaságok kaptak egy - a konferencia témájához kapcsolódó - szöveget, a különböző színű lapokra nyomtatott szövegek terjedelme kb. egy oldal volt. A résztvevők először elolvasták, majd megjelölték a kulcskifejezéseket, ezt követően mindenkinek keresnie kellett a teremben legalább két olyan résztvevőt, akiknek eltérő színű lapjai voltak. Az így kialakult kiscsoportokban megbeszélhették az egyes szövegek lényegét, majd ki-ki a saját asztalához visszatérve összegezte a tapasztalatokat.

  

A programban résztvevő írországi iskolákból kisebb diákcsoportok is érkeztek tanáraikkal, hogy a délután folyamán a résztvevőknek bemutathassák kisfilmekkel és prezentációkkal, hogyan járultak hozzá a program sikeréhez. A konferencia második napjának fókuszában a módszertan volt. Először bemutatkoztak az iskolák, majd az országok párokat alakítottak, a magyarok először a skótokkal, másodszor az írekkel dolgoztak együtt. A cél azoknak a problémáknak a feltárása volt, amelyek akadályozzák a Student Voice programjának kiszélesítését.A nap végén a skótok bemutatták egy „valódi” angol irodalom óra részletét - a Student Voice jegyében. A tanárnő elhozta a diákok munkáit, amelyeket az adott irodalmi mű feldolgozása során készítettek, és ezeket megtekinthették az érdeklődők.

  

Ebben a két napban mind elméleti, mind gyakorlati szempontból hasznos ismeretekhez juthattak a résztvevők. A program még egy évig működik, a következő konferencia színhelye Skócia lesz, addig még sok új feladat, kihívás várja az együttműködő országokat.