Könyvtár

   

  

Elérhetőség:

 Cím:  I. emelet 111.  (a tanári irodák mellett)

 Tel., fax: (06-1) 2010-122/124

nyitvatartás:

h 8,30-14,30

k 8,30-12,30

sz 8,30-12,30

cs 8,30-14,30

  

Szolgáltatásaink:

1. Az iskolai könyvtárban lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára és csoportos foglalkozások megtartására. A könyvtárban tartandó csoportos foglalkozásokra előre meghatározott - és a könyvtárostanár által összeállított - ütemterv szerint kerül sor.

   

2. Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

-  kézikönyvtári könyvek

-  muzeális dokumentumok

- folyóiratok

- audiovizuális, elektronikus információhordozók

 A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik

   

3.  Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről. Segíti a pedagógusokat és a tanulókat az iskolai munkához szükséges irodalom (információk) kutatásában.

  

4. A könyvtárhasználók a könyvtárostól saját jelszót kérhetnek, amivel bármely gépről be tudnak lépni interneten keresztül a könyvtár állományába, abban keresni tudnak és egy alkalommal a hosszabbítás is engedélyezett.

  

5. Kölcsönzés

- A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.

- Dokumentumo(ka)t kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.

- Egy-egy alkalommal 5 kötet könyv kölcsönözhető 30 napra. A kölcsönzési határidő két alkalommal meghosszabbítható, amennyiben nincs előjegyzés az adott könyvre. Kivétel ez alól a diákoknak tartós kölcsönzésre kiadott tankönyv, segédkönyv, illetve a pedagógusok oktató-nevelő munkájához huzamosabb ideig szükséges dokumentumok.

-  Az elveszített vagy erősen megrongált könyvet, dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni vagy a mindenkori beszerzési árát megfizetni. Egyéb esetekben irányadó a 3/1975. KM-PM sz. együttes rendelet 20. és 21. paragrafusa.

- A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti.