A projekt leírása 2020-2023

Erasmus+ KA2

Educational systems in Europe: a tool to enter the European labour market?

       

Munkanyelv: angol

Résztvevő országok: Magyarország, Németország (koordinátor), Románia

A program kezdete: 2020.09.01

Befejezés: 2023.07.31.

A projekt kódja: 2020-1-DE03-KA229- 077178_2

  

Partneriskolák:

Private Sabel Fachoberschule München der Stiftung SABEL Schulen (München - Németország) - honlap /  map

- Liceul Teoretic "Székely Mikó" (Sepsiszentgyörgy- Románia) - honlap map

  

A projekt leírása

Summary (english)

A német, erdélyi és magyar partneriskola részvételével megvalósuló EU-projekt fő célja olyan továbbtanulási és pályaválasztási kalauz összeállítása diákok számára, amely tájékoztatást ad az Európai Unióban, elsősorban a három partnerországban történő továbbtanulás lehetőségeiről, valamint áttekintést nyújt az európai, különösen a német, magyar és román munkaerőpiacon a diákok saját hazájában szerzett végzettséggel, képesítéssel való munkavállalás feltételeiről. lehetőségeiről.

 

A projekt megvalósítását négy szakaszban, három alkalommal diákmobilitásokkal tervezzük:

- Workshop a projektben résztvevő tanárok számára (München)

- Közös tanulás nemzetközi diákcsoportban: európai végzettségek, képesítések és lehetőségek a német munkaerőpiacon (München)

- Közös tanulás nemzetközi diákcsoportban: felsőfokú tanulmányok és munkavállalás, álláskeresés Magyarországon (Budapest)

- Közös tanulás nemzetközi diákcsoportban: európai végzettségek, képesítések és lehetőségek a román munkaerőpiacon, felsőfokú tanulmányok Romániában (Sepsiszentgyörgy)

 

Valamennyi diákmobilitási program célja kettős:

- A diákok nemzetközi csoportokban, közösen állítják össze a továbbtanulási és pályaválasztási kalauzt, amely segíti az aktuális társadalmi és gazdasági kihívásoknak való megfelelést az európai munkaerőpiacon. A munka során a tanulók a projekt fentiekben leírt egyes szakaszaiban a német, a magyar, illetve a román munkaerőpiac sajátosságaira fókuszálnak. A projekt végére digitális formában készül el a projektproduktum: a három partnerország olyan fiataljainak szóló kalauz, akik egy másik EU-országban kívánnak továbbtanulni, magasabb végzettséget szerezni vagy állást keresni, munkát vállalni, és ennek során a saját hazájukban szerzett szaktudásukra, végzettségükre és képességeikre szeretnének építeni. Tervezzük, hogy a diákok munkáját rövid videóban is bemutatjuk, népszerűsítjük.

- A mobilitások keretében a vendéglátó tanulók és tanárok feladata a workshop-ok, a közös tanulási, oktatási tevékenységek és a kísérőprogramok szervezése.

 

 

Tevékenységek

-  Tanártovábbképzés: interkulturális képzés és a német oktatási rendszer sajátosságai (GER)

-  Projektlogo-k tervezése, a győztes kiválasztása szavazással

-  A projekt honlapjának megtervezése (szakértők bevonásával)

-  Oktatási rendszerek összehasonlítása, a gyakorlatban való vizsgálata különböző iskolatípusokban

-  Kutatás a német munkaerőpiacról és az üres álláshelyekről az Interneten és a Munkaügyi Központban

-  IKT, szociális, szövegértési és beszédkészség fejlesztése angol nyelven

-  Állásinterjú, álláspályázat a müncheni Munkaügyi Központban

-  Pályázati űrlapok kitöltése különböző müncheni egyetemekre, kutatómunka a külföldi hallgatókkal szemben támasztott követelményekről

-  Digitális kalauz összeállítása Bajorországban továbbtanuló vagy munkát vállaló, magyar vagy román végzettséggel rendelkező diákok számára

-  Internetes kutatás: a magyar és a román oktatási rendszer összehasonlítása

-  Diákok gyakorlati készségeinek fejlesztése, állásinterjú és álláspályázat Magyarországon és Romániában

-  Magyar és román vonatkozású esettanulmányok készítése

-  Szövegértési, szövegalkotási és beszédkészség fejlesztése CLIL segítségével (HU)

-  Szociális és vállalkozói készségek, szövegalkotási és interkulturális készségek fejlesztése (RO)

-  Digitális kalauz összeállítása Magyarországon továbbtanuló vagy munkát vállaló, német vagy román végzettséggel rendelkező diákok számára (HU)

-  Digitális kalauz összeállítása Romániában továbbtanuló vagy munkát vállaló, magyar vagy német végzettséggel rendelkező diákok számára (RO)

-  Evaluáció

 

 

Tervezett módszerek

-          Kooperatív tanulás

-          Játékok

-          Szerepjáték

-          Prezentáció IKT eszközök használatával

-          Kutatás az Interneten

-          Önellenőrzési technikák

-          Együttműködés nemzetközi csoportban

-          Beszámoló készítése

-          Vita

-          Adatelemzés

 

 

Produktumok

A Németországban, Magyarországon és Romániában való továbbtanulással és munkavállalással kapcsolatos digitális anyagok, források felkerülnek a projekt honlapjára.

Digitális kalauz készül a legjobb CLIL gyakorlatokról.

Digitális továbbtanulási és munkavállalási kalauzt készítünk a három partnerországhoz kapcsolódóan, a saját országban szerzett végzettségekre építve.

 

A projektben résztvevő intézmények hosszú távú fejlesztését szolgálja, hogy a közös munka eredményeit beépítjük a helyi és magasabb szintű tantervekbe, ezzel is erősítjük az EU-tudatosságot, ösztönözzük diákjainkat és tanárainkat, hogy éljenek az uniós polgársággal járó előnyökkel, valamint hozzájárulunk a tolerancia erősítéséhez és a negatív sztereotípiák leépítéséhez.