Két tanítási nyelvű francia tagozat (közgazdaság ágazat)

5 évfolyamos - nyelvi előkészítő évvel
kód: 0018

Tanterv: a magyar-francia két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve alapján.
Az első idegen nyelv a francia nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv vagy az angol nyelv.

   

A két tanítási nyelvű francia nyelvoktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, speciális területe, ahol a francia nyelv tanulása és a franciául történő tanulás egyidejűleg történik. 

  

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a francia minél magasabb szintű elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. 

  

A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók több szakmai tantárgyat célnyelven sajátítanak el (gazdasági és jogi alapismeretek illetve pénzügyi  ismeretek), és az általános képzésben részesülő tanulóknál lényegesen több autentikus hangzó és írott szöveget dolgoznak fel. A tanulók az intenzíven fejlődő nyelvtudásuknak köszönhetően egyre összetettebb tartalmú és magasabb nyelvi szintű autentikus anyagokat ismernek meg, ami a célnyelv használatát élményszerűvé teszi.

  

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, valamint a kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. Így francia nyelven folytatott diákcsere-kapcsolatunk van:

- Dijon (Franciaország)

- Montpellier (Franciaország)

- Nogent Le-Rotrou (Franciaország)

   

A két tanítási francia nyelvű oktatásban az anyanyelvi lektornak nagy szerepe van a kommunikációs készség fejlesztésében, munkája révén a tanulók nyelvhasználata természetessé válik, gyakorlatot szereznek az anyanyelvi beszélő megértésében. Az anyanyelvi lektor másik feladata a kultúraközvetítés és az interkulturális kompetencia fejlesztése.