Emelt szintű angol tagozat (közgazdaság ágazat) matematika

5 évfolyamos - nyelvi előkészítő évvel - matematika tagozat
kód: 0019

  
Tanterv: szakgimnáziumi kerettanterv

Az első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv a francia nyelv vagy a német nyelv. Emelt szintű matematika óraszám öt éven át!

  

A nyelvi előkészítő évben a diákok heti 15 órában tanulják az angol nyelvet, a tanév végére a B1-es nyelvi szint elérése a cél. A nyelvi előkészítős osztályokban a diákok a tanév során szaktanáruk segítségével készülnek fel a szóbeli záróvizsgákra, ahol IKT eszközök használatával célnyelven egy irodalmi művet, saját maguk által írt színdarabot, vagy humoros jeleneteket adnak elő szüleik, szaktanáraik és az iskolavezetés tagjai előtt.

  

A tagozat különleges, hiszen a magas angol óraszám mellett magas a matematika órák száma. Csak a nagyon jó matematika tudással rendelkezőknek ajánljuk. Számukra a felvételi pontszámítás a bejutáshoz különbözik a többi tagozathoz képest. 

- hozott pontszám: 25 pont (8. osztály félév öt tárgya)

- magyar írásbeli 50 pont

- matematika írásbeli 50*1,5=75 pont

- szóbeli 50 pont