Emelt szintű angol tagozat (közgazdaság ágazat)

5 évfolyamos - nyelvi előkészítő évvel
kód: 0020

  
Tanterv: szakgimnáziumi kerettanterv

Az első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv a francia nyelv vagy a német nyelv.

  

A nyelvi előkészítő évben a diákok heti 16 órában tanulják az angol nyelvet, a tanév végére a B1-es nyelvi szint elérése a cél. Valamennyi tanuló év végi írásbeli záróvizsgát tesz célnyelvből, melynek követelményi a középszintű nyelvi érettségi vizsga szintjének felelnek meg. Az év végi írásbeli záróvizsga négy nyelvi készséget mér: olvasásértés, nyelvhelyesség, hallásértés és íráskészség. A vizsga eredménye jelentős szerepet játszik az év végi osztályzatok kialakításában, illetve 60%-nál alacsonyabb átlagteljesítmény esetén a tanuló kizárható a két tanítási nyelvi képzés folytatásából. Az eddigi eredmények alapján a hatékony nyelvi képzés eredményeként év végén csupán 1 - 2 diák nem teljesíti a követelményeket.

  

A nyelvi előkészítős osztályokban a diákok a tanév során szaktanáruk segítségével készülnek fel a szóbeli záróvizsgákra, ahol IKT eszközök használatával célnyelven egy irodalmi művet, saját maguk által írt színdarabot, vagy humoros jeleneteket adnak elő szüleik, szaktanáraik és az iskolavezetés tagjai előtt.

  

A nyelvi előkészítős osztályok kiváló lehetőséget biztosítanak a felzárkóztatásra és az idegen nyelv megkedveltetésére is. A nyelvi előkészítős osztályok év végi záróvizsgáit egységesítettük, és meghatározott keretek között az iskolai Pedagógiai Programban lehetőséget biztosítunk a két tanítási és nem két tanítási nyelvű osztályokban tanuló diákok közötti cserére is. Ezt a lehetőséget a hatékonyabb nyelvoktatás és a két tanítási nyelvi kritériumoknak való megfelelés érdekében szeretnénk megtartani.