Dr. Juckel Gyula 1916-1923

Bölcsészettudor, középiskolákra és felső kereskedelmi iskolákra képesített tanár. Kereskedelmi számtant tanított. Rendkívül nehéz időszakban kellett helytállnia igazgatóként. A háború, a szénhiány, a járványok miatti rendkívüli szünetek alatt is feladatokkal látták el a diákokat, akiknek dolgozatok formájában kellett beszámolniuk. 

  

A Tanácsköztársaság ideje alatt az igazgatót 1919. március 30-án állásából fölmentették, a vallás és a jog tanítását beszüntették. Az igazgatást 1919. aug. 12-én vehette át ismét a régi igazgató.

  

Tankönyvei:

  • Juckel Gyula: Kereskedelmi számtan a felső kereskedelmi iskolák számára : I-II. rész Budapest : Singer és Wolfner, 1911.
  • Juckel Gyula: Kereskedelmi számtan : Női keresekedelmi szaktanf. és kereskedő tanonisk. Budapest : Singer és Wolfner, 1914.