Auffenberg János 1923-1924, 1931-1938

Felső kereskedelmi iskolákra képesített tanár. Intézetünk egykori növendéke, 1900 óta tanára, legutóbb a VIII. ker. női keresk. iskola igazgatója. Kereskedelmi levelezést és könyvelést tanított. Az első évben csak ideiglenesen megbízott igazgatói tisztet töltött be.

  

1931-ben a II. ker. női felső keresk. iskolából jött ismét vissza.

  

Az emberi jóságra és a szellemi alkotásokra szinte elfogódott tisztelettel tekintett. Nyitott volt minden ép javaslat számára, körültekintően tájékozódott minden ügyben.