Monza SCH

Project code: 2022-1-HU01-KA121-SCH-000062316

2023. április 16-22.

Monza, Olaszország

Helyszín: Istituto Leone Dehon

Az iskola honlapja

  

Résztvevők: Plánk Tibor

REPORT

  

2023. április 16-22. között az Erasmus+ program keretében szakmai látogatáson vettünk részt Olaszországban egy monzai középiskolában az Istituto Leone Dehon-ban.

Az iskola egy nemesi villa, illetve egykori egyházi kolostor környezetében található, melyet az évszázadok során többször átalakítottak. A 19. században került kialakításra a könyvtár, a kápolna, a társalgó. Amikor a Cambiaghi család eladta az ingatlant a Szent Szív papjainak, iskolaként kezdett üzemelni. Ma magán finanszírozású középiskola, melyben 4 féle képzési forma található. Klasszikus, görög és latint is tanító képzés, egy nemzetközi képzés, mely során számos tantárgy angol nyelven hallgatható, egy szakközépiskolának megfelelő képzés az egészségügyi asszisztens képzettség elsajátítására és egy társadalomtudományokra koncentráló oktatás. Kevesebb, mint 300 diák jár az iskolába, melynek gyönyörű környezete mindenkire inspirálólag hat. 40 tanár tanít, így a kisebb csoportokban történő oktatás megvalósítható. 

A kiválóan felszerelt iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a digitális és gyakorlati képzésre. Szép kémiai laborral rendelkezik és az ásványokat is lehet szabadon tanulmányozni. Menza nincs, mert a gyerekek egy óra után mindig hazamennek. Az olasz oktatási rendszernek megfelelően szombaton is van tanítás.

Az iskola szem előtt tartja a fenntarthatóságot, hiszen szelektálva gyűjti a szemetet, illetve szerepet vállal a környezet zöldítésében. A környező településekről általában busszal vagy kerékpárral érkeznek a diákok. A projektoktatásra is komoly hangsúlyt fektetnek, egy-egy jól megvalósított projekt nyomait honlapukon vagy az iskola plakátjain is nyomon követhetjük. 

A látogatás munkanyelve az angol volt, mely során számos kiváló órát láthattunk, az irodalom, történelem, nyelvóra, természettudomány, matematika keretein belül. Nagyon tetszett a tanár- diák közötti folyamatos interakció és a kötetlen, jó hangulatú munkafolyamat. Az egyik órán beleláthattunk az értékelés és egyéni szempontrendszer érdekes folyamatába, mely a 10 fokú skála miatt pontosabb értékelésre ad lehetőséget. A diákok a tanárral egyetértve vették tudomásul a kapott osztályzatot.

A jól működő kivetítő rendszereken jól követhetőek az órák, a diákok tankönyv mellett, rendelkeznek elektronikus eszközökkel is. A mobiltelefon csak tanári engedéllyel vehető elő. 

Irigylésre méltó a diákok odafigyelése, órai aktivitása és fegyelmezett órakövetése. 

A tanórákon változatos módszertani megoldásokat figyelhettünk meg, de minden tanórán közös volt az IKT használat, a jól kiépített tábla – számítógép – kivetítő – rendszer. A diákok saját eszközeiket is használták, többször eleve oda kapták a feladatokat, instrukciókat.

Az ott megismert kollégákkal nagyon jó viszonyt alakítottunk ki, ők egy hónappal korábban már meglátogatták a mi iskolánkat. 

A látogatásnak a pedagógiai, módszertani kultúra megismerése mellett fontos része volt az Erasmus programunk folytatásához szükséges kapcsolatrendszer építése, bővítése is, így megbeszéltük a hosszabb távú együttműködés kereteit, lehetőségeit.

Az igazgató asszonnyal történő beszélgetéseink során megértettük, hogy Olaszországban is fontos szerepet kell, hogy kapjon az iskolán kívüli tevékenység társadalom erősítő szerepe. A diákoknak egy cégnél kell dolgozniuk és az ott eltöltött időt igazolniuk érettségijük előtt.

Az iskolaigazgatók időnként összeülnek, hogy megvitassák az aktuális helyzetet és tennivalókat. Feladatuk annyiban más, hogy mivel magániskolák, a szülőkkel kialakított kapcsolat még érzékenyebb és speciálisabb, mint az állami fenntartású társaiké.

A látogatás keretében az iskolában folyó szakmai munka mellett a környék kulturális, társadalmi, gasztronómiai életébe is betekintést kaptunk.  Egy munkavacsora keretében, melyen vendéglátóink elmagyarázták a helyi étel specialitásokat, ismerkedtünk a helyi gasztronómiával. 

Kirándultunk a mindig izgalmas és pezsgő Milánóba, ahol a héten dizájn hét volt. Sokat megtudtunk a dóm és a környező építészet jellegzetességeiről.

Mivel párhuzamosan velünk diák mobilitási program is zajlott iskolánkból, így sokszor belefolytunk az ő programjukba. Megnéztük, hogyan dolgoznak közösen az olasz és magyar gyerekek fenntarthatósági projekteken. Pénteken pedig megtekintettük az elkészült prezentációkat, videókat.

Az olasz vendégszeretet és kedvesség elvarázsolt mindhármunkat.  Tanártársainka buzdítani fogjuk, hogy vegyenek részt job shadowingon, mert sok-sok élménnyel és tudással térnek majd haza.