Köln SCH

Project code: 2022-1-HU01-KA121-SCH-000062316

2023. május 14-19.

Köln, Németország

Helyszín: Berufskolleg an der Lindenstrasse

Az iskola honlapja

  

Résztvevők: Eőri János

 

REPORT

  

A mobilitás alatt megismertük a német gazdasági középiskola illetve a német iskola és oktatási rendszer sajátosságait. A Berufskolleg középiskola egyike a legnagyobb iskoláknak Köln városában. Az oktatás három épületben folyik, amelyek nincsenek messze egymástól. A diákok érdeklődők, kiváncsiak és egészen nyitottak voltak, több kérdést tettek fel arra vonatkozóan, hogy kik vagyunk, miért vagyunk itt, milyen iskolából jövünk, stb… A tanárok is kedvesek, segítőkészek voltak, meglátogattuk néhány német kolléga óráit, amelyek hospitálásánál olyan is előfordult, hogy minket is bevontak az óra menetének egyes részeibe. 

Nagyon érdekesnek találtuk, hogy a fogadó iskolában az órák nagy többsége kilencven perces és hogy a diákok szinte minden fáradság nélkül bírták ezeket az órákat, sőt aktívan részt vettek az óra menetében. Minden diák rendelkezik Tablet-tel, amely segítségével követi a tananyagot és készíti el a feladatokat. A tanórákon kb. 14-16 diák volt, ami ideálisnak mondható, de az osztály létszáma is  20-25 fő között mozgott, ami igazán tanulóközpontunak mondható. Az órákat pontosan kezdték és nagyjából pontosan fejezték be, de az adott részt minden esetben be fejezték. Az órákon nagy hangsúlyt kap a gyakorlatiasság, a szemléltetés, az alapos megismerés és a kérdések, önálló gondolkodás fejlesztése. 

A diákok a kilencven perc alatt nem mentek ki mosdóba, és semmilyen meg nem engedett dolgot nem csináltak. A tantermekben nem volt dekorálás, de jó állapotú termek voltak, a célnak teljesen megfelelőek. A diákok az épületek között mentek, hiszen az óráik nem egy épületben voltak, de ebből probléma, hiányzás, lógás nem volt tapasztalható. A diákok tabletjeire fel volt töltve az egész éves anyag, így a hiányzók sem maradtak le. A tabletet Köln városától kapták és az iskolai munkához szükséges internetes oldalakat tudták csak megnyitni vele, de jó pár diák  a saját tabletjét  használta. A tanárok szerint a nagy többség inkább saját eszközét használja. A projektorhoz mind a tanárok, mind a diákok az eszközeikkel rá tudtak csatlakozni wifi-n keresztül, így amikor prezentáltak a diákok, mindig mutatták, hogy mit is csináltak ott órán a csoportmunkában.

A keddi napon rendezték meg az iskolában az Európa – napot, amelynek keretében több témában hívtak külső előadót, workshopokon lehetett részt venni, sportversenyekre lehetett nevezni, a diákok egy része az udvaron árulta saját készítésű édességeiket és péksüteményeiket, illetve egyéb versenyek és feladatok vártak a diákokra. Az iskolai diákjai kedvvel vettek részt a különböző programokon, barátságosak, elfogadók és nyitottak voltak. Megtudtuk, hogy egy tizenkettedikes osztály kvázi cégként működve üzemelteti a büfét a tanórák közötti szünetekben és az iskolai rendezvények alatt is. Ennek a tizenkettedikes osztálynak heti + három órája van, amikor a céges ügyeket intézik, ők szerzik be a termékeket, csinálják a könyvelést….  A cél a megtanult elméleti ismereteket, gyakorlatban is lássák, továbbá, hogy munkájáért felelősséget vállaló fiatalokat neveljenek.  Erről a részt vevő diákok tanúsítványt kapnak, amelyet a későbbi munkavállaláskor figyelembe vesznek. 

Természetesen az iskolában több nemzetből és vallásból származó diák volt együtt és az a sokszínűség jól kiegyenlítette és erősítette egymást, mindenféle probléma vagy feszültség nélkül. Jellemző volt az iskolai életre a nyugalom, a nem kapkodás, de jelen volt a munka, a szabályok komolyan vétele, betartása és egymással szembeni betartatása is. Jó volt megtapasztalni és megélni a befogadás és a sokszínűség együttélésének és megbecsülésének iskolai mindennapjait, lehetőségeit.

Érdekes volt meghallgatni majd kérdéseket feltenni a fogadó iskola tanárainak, az iskolában alkalmazott oktatási és oktatásszervezési módszerekről, a szakképzésről, a kimeneti követelményekről és Németország jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Jó hangulatú kötetlen beszélgetés alakult ki az iskolai életről, nevelési feladatokról, aktuális problémákról náluk és nálunk.

Természetesen megismertük Kölnt, amely a másodikvilágháború alatt szinte teljesen megsemmisült a bombázások miatt és újra kellett építeni. Felejthetetlen volt a városnézés a Rajnán, meglátogattuk számos templomát, elsőként a vasúti pályaudvar mellett lévő Kölni Dómot, amely lenyűgöző volt. Nagyon érdekes volt a Ludwig Múzeum kiállítása, az EL-DE ház és a benne található kiállítás és folyosói, ahol tíz évig a Gestapo működött, dolgozott. Ezután igazán felemelő érzés volt ellátogatni a Csokoládé Múzeumba és a Városi Múzeumba. 

Az esték egy részében megkóstoltuk a helyi kölni ételeket, a különböző kolbászkákat és egyéb tipikus német ételeket. Ezekhez kihagyhatatlan kísérő volt a német pontosabban a kölni sör specialitások kipróbálása.        

Úgy érezzük, hogy ezalatt a hét alatt újabb módszerekkel és látásmóddal gazdagodtunk, amit munkánk során ki szeretnék próbálni, be szeretnénk emelni tanítási gyakorlatba és ami még ennél is jobban magával ragadott, az a nyitottság, elfogadás és a megfontolt, alapos, de kapkodás nélküli magatartásforma, ami a munkában és a magánéletben is egyaránt előbbre visz.